De Key groeit tot 2026 met 2.550 sociale huurwoningen

12.08.2016
Image

De komende tien jaar zal het aantal sociale huurwoningen van De Key in Amsterdam en Diemen met ruim 2.500 stijgen. Ook zullen veel huren niet worden verhoogd. Zo blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van woonstichting De Key.
De komende tien jaar wil De Key 682 miljoen euro verdienen met de verkoop van woningen en bedrijfsruimten. Deze inkomsten zullen volgens directievoorzitter Leon Bobbe weer worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen voor starters op de woningmarkt. Die woningen worden gebouwd binnen of langs de ring A10 van Amsterdam. Hij verwacht dat per saldo het aantal zelfstandige sociale huurwoningen fors zal stijgen, met name in Amsterdam (+ 2550 woningen). De totale sociale woningportefeuille groeit in Amsterdam en Diemen van 20.900 nu naar 23.450 woningen over tien jaar. Het aantal onzelfstandige woonruimtes blijft ongeveer gelijk.
Daarnaast wordt tot 2026 213 miljoen euro geïnvesteerd in woningverbetering, waaronder energiebesparende maatregelen. Dit wordt betaald uit de 323 miljoen euro aan verhuurresultaten uit de sociale woningvoorraad.
Verder verwacht de Key de komende tien jaar voor bijna 281 miljoen euro aan leningen te kunnen aflossen. Naast de resterende 110 miljoen euro uit het verhuurresultaat, wordt nog eens 179 miljoen euro afgelost met het geld dat beschikbaar komt vanuit de niet-Daeb tak. Minder schuld scheelt De Key jaarlijks bijna 12 miljoen euro aan rente. Mede dankzij dit voordeel kan De Key, zo schrijft Bobbe in zijn jongste blog, de komende jaren haar huurprijzen matigen. In 2016 kreeg een kwart van de huurders van De Key geen huurverhoging. Ook de komende jaren zullen veel huurders geen huurverhoging krijgen. Maar ook het overgrote deel van nieuwe of opnieuw verhuurde woningen krijgt lagere huurprijzen. Vanaf 2017 ligt die huurprijs overwegend lager dan 629 euro (prijspeil 2016).