Karin Laglas directievoorzitter Ymere

11.04.2014
Image

Karin Laglas (54) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de directieraad van Ymere. Zij treedt op 15 augustus in dienst. Laglas volgt Roel Steenbeek op, die Ymere vorig jaar op eigen verzoek heeft verlaten. Momenteel geeft zij leiding aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft.

Na haar opleiding tot civiel ingenieur in Delft werkte Laglas eerst als projectmanager bij Twynstra Gudde. Vervolgens werkte ze lange tijd bij projectontwikkelaar MAB. In 2004 stapte ze over naar Rodamco en in 2007 naar projectontwikkelaar OVG. Daarna (2010-2011) werkte ze ruim een jaar als interim-directeur van de Bond van Nederlandse Architecten, voordat ze de overstap maakte naar de TU Delft.
De Raad van Commissarissen is verheugd over de aanstelling van Laglas. "Door haar ruime kennis en ervaring in de gebouwde omgeving, in het bijzonder de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in samenwerking met publieke partijen, en haar bewezen inzet voor vernieuwing en innovatie, ben ik ervan overtuigd dat zij de juiste kandidaat is”, aldus RvC-voorzitter Guido van Woerkom."Zij heeft de juiste bagage om in de snel veranderende omstandigheden waarin woningcorporaties zich bevinden, focus en leiding te geven om Ymere meer resultaatgericht, efficiënter en klantgerichter te maken. Hiermee kan Ymere invulling blijven geven aan haar ambitie: een goede woning voor een brede doelgroep in wijken waar bewoners veilig en prettig kunnen leven en zich kunnen ontplooien.’’
Karin Laglas wordt voorzitter van de statutaire directie, waarvan ook Ber Bosveld en Pieter de Jong deel uitmaken. Haar beloning past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens en de regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De benoeming van Laglas is de uitkomst van een lange zoektocht. Van Woerkom beklaagde zich eerder over de vele afvallers vanwege de relatief geringe beloning.
De samenstelling van de directieraad van Ymere wordt daarmee als volgt: Karin Laglas – voorzitter; Ber Bosveld – plv voorzitter en statutair directeur; Pieter de Jong - statutair directeur; Eric van Kaam directeur wonen en leven; Dory Louwerens directeur vastgoedbeheer; Viviane Regout directeur investeren en ontwikkelen; Frank Brits directeur verhuur en verkoop en Linda Sas directeur concernzaken.