Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet wijst extra gebieden buiten Randstad voor grootschalige woningbouw na 2030 aan

Image

Ruimte in de Randstad wordt schaars, daarom moet voor toekomstige grote woningbouwlocaties na 2030 meer in het oosten van het land worden gezocht. Dat stelt demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Een verkenning van drie ministeries heeft een zestal geschikte regio's opgeleverd. Dit advies krijgt een plek in het 'voorontwerp' voor de Nota Ruimte. De Jonge laat de afronding en vaststelling daarvan over aan zijn opvolger.

Volgens De Jonge laten de demografische prognoses zien dat er ook na 2030 noodzaak is voor een nieuwbouwproductie van zo'n 100.000 woningen per jaar, gelijk aan de huidige opgave tot en met 2030. In 2022 en 2023 zijn er 180.000 woningen bijgekomen, aldus De Jonge in de Voortgangsrapportage programma Woningbouw.  

Aanvullend op de zeventien grootschalige NOVEX-gebieden die in het voorjaar van 2022 zijn vastgesteld, hebben diverse ministeries gezamenlijk de mogelijkheden verkend voor nieuwe gebieden na 2030. De aangewezen gebieden zijn de regio Twente, de Brabantse Stedenrij (Breda/Tilburg), de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), bij IC-stations in Limburg, de regio Groningen-Assen en de Friese steden Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Deze gebieden zijn zelf door de betreffende regio's aangedragen. Het gaat om locaties voor ten minste 3.000 woningen. 

Volkshuisvesting

De Jonge heeft volkshuisvesting weer op de kaart gezet. Zo heeft het Rijk niet alleen de regie op de volkshuisvesting hernomen, de positie van huurders versterkt, maar ook miljarden vrijgemaakt voor financiële regelingen, ingezet op maatregelen om de bouw te versnellen, per regio woondeals afgesloten en gebieden voor grootschalige woningbouw aangewezen, waaronder de 17 NOVEX-gebieden.
Het is aan zijn opvolger de nieuwe Nota Ruimte af te ronden. Gezien het onderhandelaarsakkoord is de verwachting dat het kabinet Schoof het huidige beleid grotendeels zal continueren. De nieuwe nadruk op de regio zal zeker in goede aarde vallen.