IVBN roept politiek op de nieuwe wet Opkoopbescherming aan te passen

16.12.2021
Image

Institutionele beleggers vrezen dat de voorgenomen opkoopbescherming belemmerend gaat werken op de bouw en exploitatie van nieuwe huurwoningen. IVBN schrijft dit in een inspraakreactie op de Amsterdamse plannen voor opkoopbescherming. Eerst moet volgens de vereniging van institutionele beleggers wet- en regelgeving worden verbeterd.

Volgens IVBN-directeur Van Blokland koopt zijn achterban helemaal geen koopwoningen op van particulieren, maar zullen zij door het voorgestelde verhuurverbod wel worden geraakt. “En dat is slecht voor de zeer gespannen woningmarkt in Amsterdam.” Amsterdam staat niet alleen. Ook grote steden als Utrecht en Eindhoven willen opkoopbescherming in de hele stad. “Het ministerie heeft dat in allerijl mogelijk gemaakt, maar dat proces heeft helaas slechte wetgeving opgeleverd,” aldus Van Blokland. “De opkoopbescherming is te algemeen omschreven.”

Hij illustreert de belemmerende effecten aan de hand van een aantal voorbeelden. Institutionele en andere professionele lange termijn beleggers kunnen worden belemmerd door een verhuurverbod, als zij een nieuwgebouwd complex willen verhuren. Ontwikkelaars worden beperkt in hun mogelijkheden nieuwe koopwoningen alsnog op de huurmarkt te brengen. En bij complexgewijze aan- of verkoop van bestaande huurwoningen kunnen op dat moment de leegstaande woningen niet worden verhuurd.
De vraag is overigens of de soep zo heet gegeten wordt. De nieuwe wetgeving geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurvergunning te weigeren. Maar dat hoeft natuurlijk niet. De wet geldt bovendien niet voor bestaande huurwoningen, maar alleen voor koopwoningen die worden omgezet naar huur.

De IVBN vraagt de Amsterdamse gemeenteraad het verhuurverbod nu niet aan te nemen. “Eerst moeten de regels worden gewijzigd om de door ons geschetste problematiek het hoofd bieden”, aldus Van Blokland.