Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3 procent

17.12.2021
Image

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 2022 een verhoging van maximaal 3,3 procent. In de vrije sector mag conform de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten gedurende drie jaar (tot 1 mei 2024) de huur jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie + 1 procent.
Het inflatiepercentage wordt berekend over twaalf maanden: van december tot december. Het CBS heeft het inflatiepercentage over de maand november bekendgemaakt. Aan de hand daarvan is de inflatie van december 2020 tot december 2021 berekend op 2,3 procent.
Bij een geschil over de huurverhoging kan de huurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen.