Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurtoeslag voor 136.000 extra huurders met lage inkomens

Image

Een grotere groep huurders met een laag inkomen krijgt recht op huurtoeslag. Ook wordt de huurtoeslagregeling eenvoudiger gemaakt, zo blijkt uit het jongste wetsvoorstel van minister De Jonge. Het eerdere voornemen om de huurtoeslag te baseren op normhuren is van tafel.

Het kabinet verlaagt de leeftijdsgrens waarop jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag van 23 naar 21 jaar en schaft de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag. Door deze maatregelen komen 136.000 huurders extra in aanmerking voor huurtoeslag. Zij gaan er gemiddeld 172 euro per maand op vooruit. “Veel mensen die in een sociale huurwoning wonen, zijn voor het kunnen betalen van hun huur deels afhankelijk van huurtoeslag. Helaas zijn er ook huurders met een laag inkomen die noodgedwongen aangewezen zijn op een huurwoning in de vrije sector en hierdoor geen recht hebben op toeslag. Met deze maatregelen krijgen meer huurders met een laag inkomen recht op huurtoeslag”, aldus De Jonge.

Om de uitvoering van de huurtoeslag te vergemakkelijken, schaft De Jonge de vergoeding voor subsidiabele servicekosten af. Hierdoor hoeven er minder gegevens uitgevraagd en gecontroleerd te worden. Daarnaast gaat de maandelijkse eigen bijdrage van de huurtoeslag met vier euro omhoog. Ruim een miljoen huishoudens merken dat in hun portemonnee. Bij hen gaat de huurtoeslag  met gemiddeld 10 euro per maand omlaag. In totaal ontvangen 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag.

De kabinetsplannen voor hervorming en vereenvoudiging van huurtoeslag waren eerder gebaseerd op de introductie van een systeem van genormeerde normhuren. Dat voornemen kwam De Jonge onder meer op zware kritiek van de Raad van State te staan; een enorme groep zou er in een economisch onzekere tijd financieel flink op achteruitgaan. Daarom heeft het kabinet besloten de genormeerde huren uit het wetsvoorstel te halen. De Jonge bekijkt nog wel of een alternatieve hervorming de door de politiek zo gewenste vermindering van toeslagen dichterbij kan brengen.

De Woonbond is opgelucht dat het kabinet afziet van normhuren. “Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, aldus directeur Zeno Winkels. Het afzien van normhuren neemt niet weg dat de Woonbond de versobering van de huurtoeslag onwenselijk en onnodig vindt.