Grondprijs kantoren fors gedaald

18.10.2010

Grondprijs kantoren fors gedaald

De grondprijs onder kantoren is met een kwart gedaald; de grondprijs van woningen buiten de Ring is licht gedaald. Dat blijkt uit de Grondprijzenbrief 2011 die door het college van B&W is vastgesteld. Gevoegd bij sterke afname van de vraag naar nieuwe kantoren noopte deze ontwikkeling de gemeente eerder deze maand tot forse ingrepen in de nieuwbouwplannen.

In Amsterdam wordt de waarde van de grond residueel bepaald. Dit betekent dat de waarde van de grond (lees grondprijs) het residu is van de verkoopprijs van het gebouw minus de bouwkosten. Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam bepaalt de grondprijzen aan de hand van de geconstateerde vrij op naam-prijzen en de bouwkosten.

Kantoren

De grondprijzen voor kantoren en bedrijfsruimte was in 2010 gehandhaafd op het niveau van 2009 omdat de gemeente ruimte en tijd wilde hebben voor het maken van een nadere analyse. Deze analyse is inmiddels gemaakt en daaruit blijkt dat, naast de conjuncturele gevolgen van de crisis, vooral de structurele economische en demografische wijzigingen zorgen voor een onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt. De gemeente heeft besloten tot het schrappen van de helft van het geplande kantorenprogramma en om fors in te zetten op transformatie van bestaande kantoren.

De grondprijzen voor kantoren en bedrijfsruimte zijn voor het komende jaar weer volgens de residuele methode vastgesteld. Omdat de vraag naar kantoren enorm terugloopt zijn over vrijwel de gehele stad de grondprijzen voor kantoren aanzienlijk gedaald. De grondprijsaanpassing voor gebieden met relatief goede kantoren bedraagt ongeveer 20 tot 25%. De aanpassing voor kwalitatief laagwaardige bestaande panden heeft een dermate grillig patroon dat hieruit geen eenduidige marktontwikkeling is te herleiden. Het beeld is gewoonweg te divers.

Woningen

De grondprijs voor marktwoningen is ten opzichte van 2009 gemiddeld stabiel gebleven ten opzichte van 2010. Er zijn wel verschillen in de grondprijsontwikkeling door de stad heen. De grondprijs onder woningen buiten de Ring is licht gedaald.

Trefwoorden