Grens sociale koopwoning omhoog naar NHG-koopgrens

11.10.2019
Image

De grens voor een sociale koopwoning in een bestemmingsplan wordt gekoppeld aan de hogere NHG-kostengrens, zo heeft minister Ollongren (BZK) bekend gemaakt. Gemeenten kunnen zo meer starters en middeninkomens duurzaam aan een koopwoning helpen. Daarnaast wordt gekeken hoe die sociale koopwoningen vervolgens ook op de lange termijn betaalbaar en beschikbaar blijven voor starters en middeninkomens.

De bovengrens voor een sociale koopwoning ligt nu op 200.000 euro, de NHG-kostengrens ligt vanaf 2020 op 310.000 euro. Die grens wordt gelijkgetrokken. De maatregel wordt opgenomen in de Omgevingswet. Het voorstel sluit aan op onderzoek van Platform 31 naar sociale koop en de handhaving daarvan en wordt aangekondigd in de reactie op het onderzoek van het Kadaster naar het prijseffect op woningen door aankopen van particuliere beleggers.
Sociale koop is voor gemeenten een manier om meer koopwoningen voor starters en middeninkomens te bouwen en te behouden. Dit is een van de maatregelen om de positie van deze groepen ten opzichte van particuliere investeerders te versterken. Zodat ook zij sneller een betaalbaar huis kunnen vinden. De maatregel is in lijn met de maatregelen die Ollongren tijdens Prinsjesdag aangekondigde om sneller en betaalbaardere woningen te bouwen en de positie van starters en middeninkomens te versterken.