Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Corporaties buigen zich over voorstel voor pilot woningruil
  Vijftien jaar geleden kwam het veel voor, maar nu staan stevige huurharmonisaties, versterkt door de Donnerpunten, woningruil in de weg. De Huurdersvereniging Amsterdam wil dat woningruil makkelijker wordt. Dat zorgt immers ook voor doorstroming.
 • Nieuwbouwinvesteringen komen maar mondjesmaat van de grond
  De bouw van vrije sector huurwoningen moet de doorstroming op gang brengen en de woningmarkt redden. Amsterdam verwelkomt nieuwe initiatieven en investeerders. Maar storm loopt het nog niet. “De gemeente moet vaker de handen op de rug houden,” meent woningbouwregisseur Bob van der Zande.
 • Crisis zet debat over toegankelijkheid op scherp
  Het aantal sociale huurwoningen moet drastisch omlaag om de stad toegankelijk te maken voor talent van buiten. Dat stelt VVD’er Eric Wiebes. Collega-wethouder Maarten van Poelgeest en andere deskundigen leverden in het recente PakhuisNul20-debat forse kritiek op dat idee: Wiebes gaat volgens hen uit van verkeerde veronderstellingen.

Tweede verdieping

 • Corporatiewoningen krijgen doorstart als kluswoning
  Een kluswoning kopen met de zekerheid dat fundering, gevels, kozijnen en het dak in orde zijn. Die zekerheid biedt de formule Eén Blok Stad van ERA Contour. Ymere heeft deze aanpak inmiddels al op drie plaatsen in de stad met succes toegepast.

Kort bestek

 • Crisis zit duurzaamheidsambities in de weg
  In betere tijden werden stevige ambities geformuleerd om de energieprestaties van de nieuwbouw en bestaande woningvoorraad te verbeteren. Hoe pakt dat uit in crisistijd? Een rondje langs de velden.
 • Brengt minister Blok beweging in de woningmarkt? Behalve de gelegenheidscoalitie is niemand enthousiast over het jongste woonakkoord. Ja, de allerscherpste randjes van het regeerakkoord zijn eraf, dat wel.
 • Zaanse corporaties trappen op de rem
  ZVH, Parteon en Rochdale schrappen een deel van hun nieuwbouwprojecten. Vervolgens kiezen zij vaker voor extra onderhoud. Zo heeft de Federatie van Zaanse Woningcorporaties (FZW) de gemeenteraad van Zaanstad voorgehouden.
 • Startersleningen steeds meer in trek
  In de Stadsregio zetten de woningcorporaties flink wat koopwoningen af met een Koopgarant-regeling, maar in Amsterdam vallen de resultaten - een half jaar na de start - tegen. Om juridische redenen wordt het verkoopinstrument voorlopig alleen ingezet in complexen die nog niet zijn gesplitst. Corporaties zien mede daarom meer in het verstrekken van startersleningen. Vooral de Startersrenteregeling is populair.

Interview

 • Exit-interview: CFV-directeur Jan van der Moolen
  Jan van der Moolen was vijftien jaar directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder op de corporaties. Vorige maand nam hij afscheid. Sinds 2007 kreeg hij meer dan een dozijn grote incidenten op zijn bord. Hij kwam daarbij in aanraking met zonnekoninggedrag, gebrek aan moreel besef en falend leiderschap.

Woonbarometer

 • De samenstelling van de Amsterdamse woningvoorraad is het afgelopen decennium ingrijpend gewijzigd: minder kleiner aandeel goedkope huurwoningen; kleiner aandeel corporatiewoningen, meer koopwoningen. En hoe zit het met de scheefwoners?

Focusgebieden

 • Focusgebied nog steeds armste wijk van Amsterdam
  Hoewel steeds meer ‘nieuwe stedelingen’ de wijk in Amsterdam-Noord weten te vinden, is Volewijck nog altijd een van de armste wijken van Amsterdam. Stadsdeel en corporatie Ymere zetten hoog in op het aantrekkelijker maken van de buurt voor Amsterdammers van over het IJ. Met de ongeveer 12,5 miljoen euro focusgeld voor Noord wordt nieuw beleid ontwikkeld en bestaand beleid intensiever voortgezet.