Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Zaanse corporaties trappen op de rem
Onderhoud vervangt nieuwbouw

ZVH, Parteon en Rochdale schrappen een deel van hun nieuwbouwprojecten. Vervolgens kiezen zij vaker voor extra onderhoud. Zo heeft de Federatie van Zaanse Woningcorporaties (FZW) de gemeenteraad van Zaanstad voorgehouden.

GEEN SLOOP
De sloopplannen van de vier galerijflats in  de Kleurenbuurt zijn ingetrokken. ZVH-bestuurder Van Dooren: “Vijf jaar geleden maakten we ons zorgen over de toekomstige verhuurbaarheid van deze hoogbouwflats. Dat was toen een reden met bewoners het gesprek aan te gaan over sloop. Geen makkelijke gesprekken, maar samen kwamen we eruit. Nu moeten we onder ogen zien dat we een dergelijk omvangrijk project de komende tien jaar niet kunnen betalen. En versterken we het onderhoud.

Frank van Dooren, directeur/bestuurder van ZVH en voorzitter van de FZW, schetste begin februari tegenover de gemeenteraad de negatieve effecten van de economische crisis en de zware financiële gevolgen van de verhuurderheffing. Twee weken later moet hij constateren dat ook het jongste woonakkoord weinig zal afdoen aan de nijpende omstandigheden van hem en zijn collega’s. “We trappen allemaal op de rem. De reden is heel simpel. We kunnen geen kostbare nieuwbouwplannen meer ontwikkelen op basis van de opbrengst van nieuwe koopwoningen. Die woningen verkopen we niet. Bovendien worden we geconfronteerd met de gevolgen van de verhuurderheffing.”
Van Dooren verwacht dat ZVH een heffing van 3,7 miljoen euro te wachten staat. Een paar ton minder dan eerder voorzien, maar daar staan ook minder extra huurinkomsten tegenover. ZVH is bovendien niet rijk. Het CFV heeft eerder dit jaar het verscherpt toezicht op zijn corporatie verlengd. “We moeten dus scherpe keuzes maken. En onze plannen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.”
De sloopplannen in de wijk Poelenburg in Zaandam worden bijvoorbeeld heroverwogen. “Wij denken nog wel aan sloop van de zogeheten E-flat, maar hebben ook meer oog voor onderhoud.
Ook Rochdale blaast plannen af. De woningcorporatie  ziet geen mogelijkheden meer voor de bouw van een multifunctionele buurtaccommodatie. En Parteon beziet of partners kunnen worden gevonden voor de bouw van een winkelcentrum.”

Beperkte nieuwbouw

Nieuwbouw blijft alleen op beperkte schaal mogelijk, verwacht Van Dooren. Zo voorziet ZVH nog wel sloop in de Havenbuurt, een buurtje nabij het Noordzeekanaal. Maar het programma wordt wel gewijzigd. Aanvankelijk zouden koop- en huurwoningen worden gebouwd. Nu worden dat louter sociale huurwoningen. Rochdale vervangt in dezelfde buurt volgend jaar 28 verouderde sociale huurwoningen door 24 nieuwbouwwoningen. Parteon verkiest in dezelfde buurt renovatie.
“Het terugkomen van eerdere plannen hoeft niet per se slecht te zijn,” benadrukt Van Dooren. Als voorbeeld mag dienen de uitgestelde sloop van vier galerijflats in de Kleurenbuurt aan de oostkant van Zaandam. “Veel bewoners zijn er niet rouwig om. Ook voor hen zijn het onzekere tijden.”

Wel zorg voor huurders

Het mag zo zijn dat minder in vastgoed wordt geïnvesteerd. Tegelijkertijd wil Van Dooren de zorg voor zijn huurders versterken. “We moeten niet alleen in termen van vastgoed denken. Een corporatie moet ook oog hebben voor de leefbaarheid. En een meer zorgvuldige woningtoewijzing.”
Nee. Van Dooren wil niet terug naar de tijd van de strenge wooninspecteurs. ZVH wil wel vaker buiten Woningnet om toewijzen. “Stel we hebben een kwetsbare bewoner met regelmatig terugkerende psychiatrische klachten. En het huis ernaast komt vrij. Dan moeten we niet alleen de computer zijn werk laten doen met de kans op cumulatie van problemen in een straat. Maar zelf bekijken wie we daar goed kunnen laten wonen.”
Door de slechte economische omstandigheden ziet Van Dooren meer huurders in financiële en sociale problemen komen. “Wij willen hen beter helpen. Reden waarom we met gemeente en welzijnsinstellingen in gesprek zijn om het nieuwe sociale wijkteam in ons kantoorpand onderdak te bieden. Zodat mensen veel makkelijker hulp kunnen vinden.”
Binnen de FZW wordt ook nagedacht over versterking van de onderlinge samenwerking. “Rochdale heeft vanwege een reorganisatie haar kantoor in Zaandam gesloten. Ik heb hen aangeboden in ons kantoor in het centrum van Zaandam een loket te openen.” Ook intensiveert ZVH het contact met Parteon. “We bekijken de mogelijkheid van gezamenlijke inkoop van energie. En we beginnen gesprekken over bundeling van onderhoudsdiensten.”
Gloort een regiecorporatie? “We hebben een geschiedenis van uitbesteden aan het bedrijfsleven. Dat bleek bij mijn aantreden vijf jaar geleden niet zo’n succes. Het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden om de bedrijfslasten te verlagen, maar dat kunnen we beter doen door ons te richten op onderlinge samenwerking.”

Bert Pots