Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Focusgebieden II: Slotermeer-Zuidwest en -Noordoost

  Van de oorspronkelijke sloop/nieuwbouwplannen voor Slotermeer - de eerste tuinstad van West - komt weinig terecht. Inmiddels zijn Slotermeer-Noordoost en -Zuidwest beland op het lijstje van de acht Amsterdamse ‘focusgebieden’, de wijken die er het beroerdste voor staan. Kleine stappen voorwaarts moeten nu het verschil gaan maken. Een verkenning.

 • Zone tussen A10 en ringspoor biedt kansen voor uitbreiding centrummilieu

  Op het Mercatorplein in De Baarsjes is het op een zomerse dag een drukte van belang. Spelende kinderen op het plein, jongeren die geanimeerd pratend op het terras zitten en het verkeer dat er omheen rijdt. “In vijftien jaar tijd is hier veel veranderd,” zegt Jos Gadet, planoloog en auteur van ‘Terug naar de Stad’, een boek waarin hij de ontwikkeling van Amsterdam beschrijft maar ook succesfactoren benoemt voor een bloeiend stedelijk leven.

Tweede verdieping

 • In Engeland zijn ‘community trusts’ een vertrouwd verschijnsel

  In het Verenigd Koninkrijk zijn ‘community trusts’ een populair middel om achterstandswijken te verbeteren. Bewoners exploiteren er hun eigen voorzieningen en bepalen hoe budgetten worden besteed. Ambtenaren en corporatiemedewerkers in Amsterdam kijken - gestimuleerd door bezuinigingen - met belangstelling naar deze wijkondernemingen. Maar durven ze ook hun vastgoed over te dragen aan de buurt?

Derde verdieping

 • Almere: project Duin

  Amsterdam: Kolenkitbuurt in de spoorzone

  Deelregio Zuid: Plantage De Sniep in Diemen

  Stadregio Noord: Inverdan

 • Crisis noopt tot regionale afstemming woningproductie

  Zelfstandige gemeenten, corporaties en commerciële ontwikkelaars die gezamenlijk besluiten welke woningbouwprojecten in de regio prioriteit moeten krijgen? Het zou zo maar kunnen. Eind oktober kan er een top20 liggen van voorrangsprojecten met een groot regionaal belang. Voor alle overige projecten blijven gemeenten en ontwikkelaars overigens hun eigen plan trekken.

Kort bestek

 • Groningse CareX wil stap naar Amsterdam maken

  Een leegstandbeheerder wil het Groningse CareX zich niet laten noemen. Het bedrijf associeert zich met de traditionele corporatie. Na uitbreidingen in Friesland, Drenthe en Noord-Holland strijkt het bedrijf wellicht nog dit jaar ook in Amsterdam neer. “We merken dat er in Amsterdam behoefte is aan onze diensten.”

 • De Flat zoekt avontuurlijke kopers voor Kleiburg-appartementen

  Consortium De Flat begint met een campagne om de afgedankte Bijlmerflat Kleiburg als klusparadijs aan de man te brengen. “Dit is een unieke kans voor mensen die in Amsterdam zoeken naar ruimte en vrijheid.”

 • Schoonschip: pioniers duurzaam drijvend wonen kiezen voor Noord

  In het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord moet het meest duurzame drijvende dorp van Nederland verrijzen. De deelnemers van stichting Schoonschip staan op het punt zich bij Noordwaarts in te schrijven voor de ongeveer 25 waterkavels die beschikbaar zijn. Naast de gunning is er nog een belangrijk obstakel: een naast het kanaal gelegen afvalstation moet eerst verdwijnen. Collectief particulier opdrachtgeverschap in de praktijk: een zaak van lange adem.

 • Duurzame en monumentale renovatie krijgt instemming van bewoners

  Plannen voor zowel duurzame als monumentale renovaties kunnen makkelijk stranden. Bijvoorbeeld vanwege de kosten of gebrek aan medewerking van bewoners. Bij het project Olympia van Ymere kunnen bewoners en corporatie halverwege nog wel door één deur. Dankzij een sociaal plan met veel maatwerk én een grote mate van keuzevrijheid. En Ymere beheerst de enorme investeringen door de helft van de woningen te verkopen.

 • Plan voor duizenden woningen tussen Amsterdam en Weesp

  Ondanks de crisis worden er nog grootschalige bouwplannen gelanceerd. In de Bloemendalerpolder bij Weesp moeten 2750 woningen verrijzen. De verantwoordelijkheid voor woningbouw en openbare ruimte ligt bij zes private partijen. “Geen PPS-constructies, maar ieder zijn eigen rol. Dat past beter bij de huidige tijd,” vindt gedeputeerde Tjeerd Talsma.

Interview

 • Interview: Jan Hagendoorn, directeur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

  Twee jaar geleden nog dreigde een tekort van honderden miljoenen euro’s bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dat is nu omgebogen in een plus. Directeur Jan Hagendoorn is trots. Het Grondbedrijf heeft nu ook meer begrip voor ondernemerschap en biedt meer maatwerk. “We kijken waar geld ligt en proberen krachten aan te boren.’’

Woonbarometer

 • De huidige woningproductie in de Stadsregio plus Almere is momenteel zo’n 40 procent te laag om de benodigde 90.000 extra woningen in 2020 te bereiken. Uit de demografische opbouw in de regio blijkt dat de komende tien jaar de grootste vraag naar woningen komt van mensen rond de dertig. De vraag naar duurdere koopwoningen blijft voorlopig dus op een laag pitje.


   


10 jaar NUL20

 • Het burgerinitiatief in het economisch domein

  Nieuwe en herontdekte organisatievormen, zoals de aloude coöperatie, kunnen zorgen voor duurzame lokale economische groei, betoogt Joost Beunderman. Gelukkig is Nederland vanouds een coöperatieland en bruist Amsterdam van de initiatieven. De overheid zou - al terugtredend - toch een handje kunnen helpen, zowel bij het aanwakkeren van burgerinitiatieven als bij het opstellen van ondersteunde wet- en regelgeving.