Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Bewoners van verzorgingshuizen gaan vanaf 2014 huur betalen

  Vanaf 2014 gaat een deel van de bewoners van een verzorgingshuis huur betalen. In de jaren daarna wil het kabinet de financiering van wonen en zorg ook voor bewoners met een zwaarder ‘zorgzwaartepakket’ gaan scheiden. Dit moet leiden tot meer variatie in aanbod, meer keuzevrijheid en - natuurlijk - tot kostenbeheersing. Voor de zorginstellingen nemen de financiële risico’s toe.

Tweede verdieping

 • Toezicht op corporaties moet op drie fronten verbeterd

  Wat staat corporaties na het Vestia-debacle te doen? NUL20 sprak met drie ingewijden. Deskundige Jan van der Schaar, corporatiebestuurder Marien de Langen en toezichthouder Tjeerd Herrema. De conclusie? Het toezicht moet op drie fronten verbeterd: intern zorgen voor checks and balances; wederzijdse controle van corporaties onderling en onafhankelijk extern toezicht als het onmisbare sluitstuk.

Derde verdieping

 • Corporatiebezit in de etalage
  Veel kopers van corporatiewoningen zijn (betrekkelijke) nieuwkomers op de Amsterdamse woningmarkt die onvoldoende inschrijfduur voor een sociale huurwoning hebben. Of ze komen er door hun inkomen niet voor in aanmerking. Sven Nooi (29) en zijn vriendin vallen onder beide categorieën. “Dan kun je in de vrije sector gaan huren, maar dan ben je evenveel kwijt als wanneer je koopt. En met kopen bouw je langzaam iets op.”
 • Corporatiebezit in de etalage

  Stijn Buiter is zojuist verliefd geworden – op een benedenwoning aan de Jozef Israëlskade in Zuid. Ze heeft de woning van Rochdale samen met haar vriend Laurens van Mulukom bezichtigd op de eerste gezamenlijke open-huizendag van de vijf grote corporaties. Direct is ze om de hoek, bij de andere te koop staande woningen van Rochdale, gaan zoeken naar de makelaar. En naar de man van de Vereniging Eigen Huis die uitleg kan geven over de Starters Renteregeling. “Van de bank weet ik dat ik 180.000 euro kan lenen”, vertelt de 28-jarige medewerkster van Microsoft.

 • Corporatiebezit in de etalage
  Het is geen doorsnee Amsterdams appartement dat Ron Mesland en Mark Schalken bewonen in Amsterdam-West. Waar velen het moeten doen met een bescheiden balkonnetje, hebben zij achter hun keuken een dakterras dat bijna even groot is als het huis zelf en dat eventueel mogelijkheden biedt voor een uitbouw. Geen wonder dat ze belangstelling toonden toen Ymere meldde dat ze de woning met 10 procent korting konden kopen.
 • Alles uit de kast om woningverkoop op peil te houden

  Vorig jaar wisten de corporaties de verkoop van bestaande woningen op een redelijk niveau te houden, ondanks de malaise op de huizenmarkt. Maar nu moeten nieuwe marketingmethodes worden aangeboord om dezelfde aantallen te bereiken. En de verkoopvijver moet uitgebreid, want uitponden is nodig om te kunnen investeren.

Vierde verdieping

 • Alliantie biedt kluswoningen te koop aan in Nieuw-West

  Met nieuwe formules proberen corporaties het aanbod aan koopwoningen te verbreden. Ymere startte eerder met de verkoop van gerenoveerde casco-woningen. De Alliantie biedt nu in een veel goedkoper segment kluswoningen aan.

 • Kunst in de buurt

 • Kunst in de buurt

 • Kunst in de buurt

 • Kunstenaars ingezet als culturele motor van buurtontwikkeling

  Woningcorporaties investeren steeds vaker in ‘community art’ met als argument dat ‘kunstenaars en creatieve ondernemers dynamiek brengen in buurten met een slecht imago’. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de inbreng van cultuur ‘een significant positief effect heeft op de ontwikkeling van achterstandswijken’. Steeds meer woningen waarvan de sloop is uitgesteld, worden door corporaties dan ook beschikbaar gesteld aan kunstenaars. Ook worden kunstenaars samen met buurtbewoners ingezet om buurten waar verloedering dreigt, op te pimpen.

 • Van alle uitgegeven individuele kavels zijn erfpachtcontracten getekend

  Het was even stil rond de zelfbouwcampagne van de gemeente. Maar inmiddels zijn voor alle uitgegeven individuele kavels erfpachtcontracten getekend. Op de Zuidas heeft de eerste bewonersgroep een optie op een bouwperceel genomen. En in de Houthavens stromen de aanmeldingen voor de groepskavels binnen. Nog voor de zomer komt er bovendien een tweede Zelfbouwmarkt met meer kavels dan vorig jaar.

Kort bestek

 • Minister Spies wil naar Brits voorbeeld ‘sociale ondernemingen’

  Begin april presenteerde minister Spies van Binnenlandse Zaken de digitale wijkengids, ook wel wijkipedia genoemd omdat het een groeidocument voor professionals en bewoners moet worden. Bij de presentatie daarvan lieten tal van deskundigen nog eens hun licht schijnen op de wijkaanpak. De term ‘eigen kracht’ viel veel, niet tot ieders genoegen.

Woonbarometer

 • De Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties in dit gebied presenteerden kort geleden de jaarlijkse Rapportage Woonruimteverdeling. Dat is de laatste jaren geen vrolijk stemmend document: het aantal vrijkomende sociale huurwoningen zakt en de wachttijden lopen op.

10 jaar NUL20

 • Wonen in de Metropoolregio: de volgende tien jaar

  Op basis van de woonbehoefteprognoses is er de komende jaren nog een enorme bouwopgave in de Amsterdamse metropool. Tegelijkertijd komen nieuwbouwprojecten moeilijk van de grond. De woonbehoefte vertaalt zich allang niet meer in een marktvraag. Volgens planoloog Leonie Janssen-Jansen is deze ontwikkeling meer structureel van aard dan vaak wordt gedacht. Blindstaren op de behoefteonderzoeken is in ieder geval niet verstandig.