Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Rochdale beloont leefbaarheidsinitiatieven met spaarpunten
  Sinds vijf jaar kent woningstichting Rochdale een loyaliteitsprogramma voor het belonen van trouwe huurders. Wie op tijd zijn huur betaalt of actief is in een bewonerscommissie, ontvangt ProPoints die besteed kunnen worden in geselecteerde winkels. Steeds vaker wordt het systeem ook voor leefbaarheidsdoelen ingezet.
 • Zonder harde aanpak kan de stad niet schoner

  Elke dag opnieuw binden de stadsdelen de strijd aan met het zwerfvuil. Dat is het lot van het schoonmaakvak, zegt Lex van Langen. Zijn mannen vinden het een geweldig beroep. Hij benadrukt hun ambacht. “Voor de een leek lijkt straatvegen misschien elke dag hetzelfde, maar onze medewerkers zijn onderdeel van een uitgekiend systeem. Dan weer wordt er voor de veegmachine uit gewerkt. Andere keren worden specifieke plekken met de hand gereinigd. Mensen gaan gedurende de dag uit elkaar en komen weer samen. Daar zit een timing in.

 • WiA-2007: Bewoners meer tevreden over hun buurt
  Achtergrond Sinds 1995 wordt tweejaarlijks het onderzoek Wonen in Amsterdam gehouden.

Tweede verdieping

 • IkbouwmijnhuisinAlmere: het Homeruskwartier

  Toen Adri Duivesteijn (oud-NAi, oud-Tweede Kamerlid) wethouder werd in Almere kon hij een lang gekoesterde wens zelf in vervulling laten gaan: burgers ruimte bieden om te investeren in een eigen woning en in de woonomgeving. Almere moet er volgens rijksopgave tot 2030 nog 60.000 woningen bijbouwen, een verdubbeling van de huidige stad. Dertig procent van deze nieuwbouw zal gaan bestaan uit woningen met een of andere vorm van particulier opdrachtgeverschap. Uniek voor Nederland. Omgerekend worden ieder jaar zo’n duizend kavels voor particulieren aangeboden.

Kort bestek

 • Jongeren komen er bekaaid af in nieuwbouwplannen

  In de aanloop naar de bouw hield de Alliantie een woonwensenonderzoek onder de bewoners. De uitslagen van de enquête, die huis-aan-huis is gehouden, worden voor de zomervakantie bekendgemaakt.
  Die zijn alleen nog van invloed op de buitenruimte. De bewoners mochten hun voorkeur uitspreken voor een bepaald woningtype, maar de ontwerpen voor de nieuwbouw zijn inmiddels al van de tekentafel gerold.

 • In woningbouwprogramma Zuidas is voor middeninkomens weinig plaats
  TegenslagenHet Zuidas-project heeft de wind tegen. Joop van den Ende trok de kurk uit vastgoedbedrijf Living City, vanwege het fraudeonderzoek tegen zijn zakenpartners Trimp & Van Tartwijk. Ook voor het Parkrandgebied Vivaldi kan de gemeente op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar. De gemeente brak om formele redenen met de huidige partij Winshield.

Interview

 • Interview met Marijke Andeweg, programmamanager 'krachtwijken'
  Kleine drie miljoen voor bewonersparticipatie Minister Vogelaar heeft Amsterdam voor 2008 2,91 miljoen euro toegezegd voor financiering van bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie. Daarvan gaat 2,5 miljoen naar de stadsdelen.

De leeskamer

Woonbarometer • Minder ontruimingen in 2007     Amsterdam heeft een kleine 200.000 sociale huurwoningen. De Amsterdamse corporaties zien zich elk jaar genoodzaakt een aantal van deze woningen te ontruimen. In 2007 werden 835 huurders gedwongen hun huis uitgezet. Dat is een daling van 19 procent ten opzichte van 2006, waarin 1.026 corporatiewoningen werden ontruimd.Stelling

 • "De Zuidas moet normaal deel van Amsterdam worden"

  De Stelling

Redactioneel

 • Hoe gaat het ermee?

  Sinds 1995 wordt tweejaarlijks het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) gehouden. Interessante cijfertjes, met name omdat er zovéél bewoners worden geënquêteerd dat uitspraken op buurtniveau mogelijk zijn. Het onderzoek geeft een beeld van de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid van Amsterdammers met hun woning en woonomgeving en hun verhuis- en woonwensen. Vanaf 2001 worden er ook vragen gesteld over de ‘leefbaarheid’ van de eigen buurt. Een ‘hoe gaat het ermee’ op buurtniveau dus.