Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Jongeren komen er bekaaid af in nieuwbouwplannen
Eerste paal Jamboni in Staalmanpleinbuurt

Over enkele weken wordt het startsein gegeven voor de bouw van ruim driehonderd nieuwe huur- en koopwoningen in de Staalmanpleinbuurt. Oplevering van de eerste woningen van project Jamboni is gepland in het eerste kwartaal van 2010. Behalve woningen verrijzen er een basisschool, zorgvoorzieningen, bedrijfsruimten en een moskee.

In de aanloop naar de bouw hield de Alliantie een woonwensenonderzoek onder de bewoners. De uitslagen van de enquête, die huis-aan-huis is gehouden, worden voor de zomervakantie bekendgemaakt.
Die zijn alleen nog van invloed op de buitenruimte. De bewoners mochten hun voorkeur uitspreken voor een bepaald woningtype, maar de ontwerpen voor de nieuwbouw zijn inmiddels al van de tekentafel gerold.
Het grootste deel van de nieuwbouwwoningen – in totaal tweehonderd waarvan een derde sociale huur – moet zo snel mogelijk worden opgeleverd. Volgens gebiedsontwikkelaar Rob Hoogeveen is dat in eerste instantie voldoende om de eerste groep mensen wier woning wordt gesloopt te herhuisvesten.

Programma Jamboni

De nieuwbouw in de Staalmanpleinbuurt bestaat uit verschillende projecten onder de noemer Jamboni. In Het Hart (tussen Einsteinschool en Henri Dunantstraat) komen 71 sociale huur, 19 vrije sector huur en 36 koopwoningen. Verder komen er onder meer een basisschool, een gymzaal, een moskee en een park. Het ontwerp voor het Staalmanpark is samen met de bewoners gemaakt in het StedelijkLab Slotervaart.
In De Parade (tussen de Ottho Heldringstraat en de spoordijk) komen ongeveer 135 koopwoningen, waaronder appartementen, maisonnettes en eengezinswoningen. In opdracht van Cordaan wordt er ook een zorgcentrum gebouwd voor ouderen met onder meer wibo- en groepswoningen, een dienstencentrum en zorgsteunpunt.

De verkoop van woningen in planonderdeel De Parade is een paar maanden vertraagd. De NS wilde een ruimer overgangsgebied dan gepland tussen het spoor en de nieuwbouw. Hoogeveen: “Dat was even lastig, want alle bebouwing schuift daardoor op. We kunnen geen woningen verkopen waarvan nog onduidelijk is waar ze precies komen te staan.” Toch denkt Hoogeveen dat de verkoop nu vanaf eind mei kan starten. De goedkoopste woning (drie kamers, 85 m2) gaat ongeveer twee ton kosten. Er wordt volop gebouwd voor ouderen, maar jongeren komen er qua voorzieningen vooralsnog bekaaid vanaf. Wel komt er een buurtontmoetingscentrum, maar de vraag is of de jeugd vanaf twaalf jaar daar zijn heil gaat zoeken. Ook Hoogeveen vindt het jammer dat er voor de jeugd – een veelbesproken groep in Slotervaart - weinig gebeurt. “Het stadsdeel vond dat blijkbaar niet belangrijk voor dit gebied. Sterker nog, Streetcornerwork verdwijnt uit de buurt. Wel komen er tien starterswoningen voor jongeren. Maar we hadden ook graag een vrijetijdsvoorziening gehad. Misschien dat dat in de toekomst nog gebeurt.”

Moskee zonder minaret

In de bouwplannen is ook een moskee opgenomen van ongeveer 1000 m2. Opdrachtgevers zijn Yahia Bouyafa namens Europe Trust Nederland, waar hij ook voorzitter van is, en het FION (Federatie van Islamitische Organisaties Nederland). De moskee zonder minaretten wordt een mix van modern en traditioneel. Behalve een gebedsruimte komen er vijf klaslokalen in het gebouw, een ruimte voor lezingen en twee ontmoetingsruimten. Twee winkelruimten worden verhuurd om kosten te dekken.
Bouyafa: “Die minaretten laten we weg, want die hebben alleen een symbolische functie. Op die manier houden we meer geld over voor het islamitisch onderwijs dat er gegeven gaat worden.” De bouwkosten bedragen ongeveer twee miljoen euro. Het heeft volgens Bouyafa ongeveer een jaar geduurd voor de financiering rond was. Het geld is bijeengebracht met fondsenwerving en inzamelacties in binnen- en buitenland. Verwacht wordt dat vier- tot vijfhonderd mensen uit heel Slotervaart gebruik gaan maken van de moskee. In 2010 moet de bouw gereed zijn.
Volgens Rob Hoogeveen is goed gekeken naar de financiering van de moskee. “Wij hebben geen onrechtmatigheden kunnen ontdekken. Maar we hebben wel gekeken waar het geld vandaan komt om toestanden zoals bij de Westermoskee in de Baarsjes te voorkomen.”

Janna van Veen