Top
Eerste verdieping
Rochdale beloont leefbaarheidsinitiatieven met spaarpunten
250 ProPoints voor dagje snoeien
Gebiedsgerichte aanpak
Sinds vijf jaar kent woningstichting Rochdale een loyaliteitsprogramma voor het belonen van trouwe huurders. Wie op tijd zijn huur betaalt of actief is in een bewonerscommissie, ontvangt ProPoints die besteed kunnen worden in geselecteerde winkels. Steeds vaker wordt het systeem ook voor leefbaarheidsdoelen ingezet.
Maar werkt het?

Gratis tegels en Senseo-apparaat
Anne Kuiper woont al vijftien jaar met veel plezier in de wijk Jeruzalem. Ze zit er ook al lang in de gebiedsraad en de bewonerscommissie. In de afgelopen jaren heeft haar dat veel ProPoints opgeleverd. “Ik beschouw het als gevonden geld. Je hoeft er amper iets voor te doen. Alleen je huur op tijd over te maken en je in te zetten voor de buurt. Maar dat had ik toch al gedaan.” Elk voorjaar helpt ze bijvoorbeeld mee met het opruimen en snoeien in privétuintjes van buren die dat zelf niet meer kunnen. Dat levert haar dan weer 250 ProPoints op. Geen wonder dat ze onlangs 2200 spaarpunten kon omzetten in een waardebon van honderd euro. “Mijn koffiezetapparaat was kapot gegaan. Dus heb ik er bij de Kijkshop meteen een Senseo-apparaat van gekocht.” Eerder kocht ze van haar ProPoints wel eens verf en tegels bij de Praxis om haar douchecel op te knappen. “Ik had dat ook via Rochdale kunnen laten doen, maar dan was ik aan arbeidsloon alleen al vierhonderd euro kwijt geweest. Nu heb ik dat zelf gedaan en kostte het mij niets.”

 

Sparen voor een boormachine bij de Praxis. Of om de schilder langs te laten komen om een muurtje te witten. Het kan allemaal met het loyaliteitsprogramma ProLiving. Huurders van woningstichting Rochdale kunnen sinds vijf jaar via dit systeem zogenaamde ProPoints verdienen. Ze moeten daarvoor de huur op tijd betalen of een machtiging tot automatische incasso afgeven. Het lidmaatschap van een bewonerscommissie of gebiedsraad wordt beloond met extra punten. Via een callcenter kunnen de opgespaarde ProPoints vervolgens worden omgezet in waardebonnen die bij een groeiend aantal bedrijven verzilverd kunnen worden. Daaronder zitten bekende winkelketens als Praxis en Kijkshop, maar ook KAV Autohuur en een aanbieder van thuiszorgdiensten doen aan het programma mee. “Wij vonden dat het tijd werd om iets terug te doen naar onze huurders die iedere maand netjes de huur overmaken of zich voor de buurt inzetten”, aldus Marcel Beerman, hoofd marketing van Rochdale. “Als corporatie ben je veel tijd kwijt aan een kleine groep met schuldproblemen en overlastveroorzakers. Dat gaat soms ten koste van je aandacht voor de vele andere bewoners.”
In de afgelopen vijf jaar is ProLiving bij Rochdale uitgegroeid tot een populair spaarsysteem. Er doen 17.000 huurders van de corporatie aan mee. Per jaar bestellen zij voor ongeveer 450.000 euro aan producten en diensten bij de aangesloten bedrijven. Het sparen gaat gemakkelijk en snel. Wie op tijd zijn huur betaalt via een automatische incasso, heeft in een jaar automatisch zo’n twaalf euro aan gratis artikelen verdiend. Met een lidmaatschap van de bewonerscommissie of de gebiedsraad komen daar per jaar ettelijke tientjes bij. Wat het loyaliteitsprogramma Rochdale precies kost, laat Beerman in het midden. “Voor ons telt vooral de immateriële opbrengst en die is groot.”

Betrokkenheid stimuleren

Steeds vaker zet Rochdale het systeem ook in om leefbaarheidsinitiatieven van bewoners te belonen. Wie meehelpt aan gemeenschappelijke schoonmaakacties of de privétuintjes van oudere buurtgenoten opknapt, kan op extra ProPoints rekenen. “Bewoners raken op die manier meer betrokken bij hun buurt en elkaar”, aldus Beerman. Al onderkent hij dat het lastig blijft om een direct verband te leggen tussen het spaarprogramma en gestegen leefbaarheidsscores. “Maar dat geldt ook voor andere initiatieven op dit gebied.”
Behalve Rochdale kunnen ook andere corporaties aan ProLiving meedoen. Het loyaliteitsprogramma is daartoe in een aparte BV ondergebracht. Inmiddels delen ook Goede Stede in Almere en Wonen op Maat uit Heemskerk ProPoints uit en gaat Far West vanaf juni aan het programma meedoen. Radbout van der Linde van Far West vertelt dat voor de huurders grofweg dezelfde spaarcriteria zullen gelden als voor bewoners van Rochdale. Er komt alleen één belangrijk criterium bij: huurders die meedoen aan een participatietraject in het kader van de stedelijke vernieuwing, krijgen extra punten. ”Voor ons is het belangrijk dat die operatie soepel verloopt. Bovendien kunnen we zo iets terugdoen voor het ongemak dat de vernieuwing in de buurt oplevert.”

Jaco Boer

Meer info: www.proliving.nl