Top
Redactioneel

Hoe gaat het ermee?

Sinds 1995 wordt tweejaarlijks het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) gehouden. Interessante cijfertjes, met name omdat er zovéél bewoners worden geënquêteerd dat uitspraken op buurtniveau mogelijk zijn. Het onderzoek geeft een beeld van de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid van Amsterdammers met hun woning en woonomgeving en hun verhuis- en woonwensen. Vanaf 2001 worden er ook vragen gesteld over de ‘leefbaarheid’ van de eigen buurt. Een ‘hoe gaat het ermee’ op buurtniveau dus. Leefbaarheid wordt daarin geoperationaliseerd in termen van ‘schoon, heel en veilig’ en hoe prettig het samenwonen er is.
Het opvallende en ook wel verrassende is dat in weerwil van alle gekanker en van veelvuldige berichten over overlast, criminaliteit en ‘maatschappelijke onrust’ Amsterdammers hun woonomgeving steeds meer gaan waarderen. Het totaaloordeel over de eigen buurt steeg van 2001 van 6,9 via 7,1 in 2005 tot 7,2 in 2007. Het meest in hun nopjes zijn nog altijd de bewoners van de ‘gouden band’: Centrum, Oud-Zuid en ZuiderAmstel; en evenmin verrassend scoren de westelijke tuinsteden Bos en Lommer, Geuzenveld en Slotervaart het slechtste. De cijfers op stadsdeelniveau kon u al in het vorige nummer vinden.
Minstens zo belangrijk zijn de trends. In dit nummer kijken we op buurtniveau naar opvallende ontwikkelingen: welke buurt is de grootste stijger, welke de grootste daler en welke buurt bungelt onderaan? Goed nieuws is dat het aantal echte ‘hot spots’ – buurten die een onvoldoende scoren - afneemt.
Ten slotte ontkomen we niet aan wat kennelijk de grootste ergernis is van de Amsterdammer: vervuiling. In 2007 scoren maar liefst 39 buurtcombinaties onvoldoende op de overlast van vervuiling. Wat betekent dit, wordt het echt viezer? Wordt er slechter schoongemaakt? Of gaat het zo goed met de stad dat ergernis over zwerfvuil tot overlastbron nummer één kan uitgroeien? En wat gaat stadsdeel Oost/Watergraafsmeer doen aan de Transvaalbuurt, volgens dit onderzoek de smerigste buurt, nu de bewoners deze buurt op dit punt het laagste rapportcijfer (4,4) van de stad geven? U leest het in dit nummer van NUL20.
Wat?
Ja, met mij gaat het ook goed. Dank u

Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20
fred@nul20.nl