Dringend beroep op commerciële verhuurders af te zien van huurverhoging

27.03.2020
Image

Huurdersorganisaties doen een dringend beroep op commerciële verhuurders om dit jaar af te zien van huurverhoging. Directe aanleiding is de coronacrisis, maar ze wijzen erop dat de huurders al jaren worden geconfronteerd met grote jaarlijkse huurstijgingen: "Die zittende huurders zijn voor een groot deel zzp'er of gepensioneerden. Zij huren vaak al jaren, de mogelijkheid om te kopen is verdwenen. De huren zijn inmiddels bijna niet meer op te brengen. Een huurquote van 50% van het besteedbaar inkomen is hier eerder regel dan uitzondering. Jaarlijkse huurprijsstijgingen boven inflatie zijn nog aan de orde van de dag. Het enige argument dat we van verhuurders horen is Marktwerking."
De coronacrisis zal nog veel meer huurders in financiële problemen brengen, voorspellen de opstellers van de open brief. Dat zijn de Woonbond, de GPHP (Gezamenlijke particuliere huurders platform) en de recent opgerichte Federatie Huurders Commerciële Sector Amsterdam e.o.