Overslaan en naar de inhoud gaan

Driejarige woonplicht voor kopers van middeldure woningen

Image

De Amsterdamse gemeenteraad is voorstander van een woonplicht voor kopers van middeldure nieuwbouwwoningen. Zij moeten minimaal drie jaar in hun nieuwe huis blijven wonen, zo blijkt uit een donderdag aangenomen motie. Het voorstel van PvdA, GroenLinks en SP kreeg de steun van vier kleine oppositiepartijen: ChristenUnie, Denk, Bij1 en Partij voor de Dieren. Coalitiegenoot D66 stemde tegen.

De maatregel moet gelden voor woningen in de prijsklasse tussen 175.000 en 297.000 euro. Volgens PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki is de maatregel nodig om speculatie met koopwoningen tegen te gaan. "Ook middeldure koopwoningen zijn speculatie-objecten. Wij willen dit soort snelle doorverkopen afstoppen", aldus Mbarki. De woonplicht moet onderdeel worden van de erfpachtvoorwaarden bij nieuwe uitgifte van gemeentegrond. Om problematische omstandigheden te voorkomen, bijvoorbeeld als binnen drie jaar sprake is van een echtscheiding, zijn volgens de raad wel uitzonderingen mogelijk. Ook moet nog nader worden onderzocht welke sancties mogelijk zijn als eigenaren toch eerder tot verkoop overgaan.

De motie kreeg niet de steun van de D66-fractie, hoewel in het coalitieakkoord een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van een generieke woonplicht is opgenomen. "Wij willen niet nu al voorsorteren op een bepaalde richting. Ook omdat het in de jongste discussie slechts ging om een beperkt aantal woningen bij tenders groter dan achthonderd woningen, hebben we de motie niet gesteund", zo verklaart raadslid Alexander Hammelburg. Hij wacht naar eigen zeggen het voorstel van wethouder Ivens voor een generieke woonplicht gewoon af. Dat voorstel komt waarschijnlijk begin volgend jaar. "D66 wil niet onder het coalitie-akkoord uit. Afspraak is afspraak."