Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
De vrije huursector

De vrije huursector groeit in de Metropoolregio Amsterdam. Een substantieel gedeelte van de nieuwbouw bestaat er inmiddels uit. De huurprijzen zijn de afgelopen jaren enorm opgelopen. Feiten uit het WiMRA-onderzoek over de vrije huursector, van voor de coronacrisis. 

Rhapsody in West

14% woningvoorraad is vrijesectorhuur

De groei van de vrije huursector in de MRA zet door. Het gaat nu om 14 procent van de woningvoorraad. Het merendeel daarvan is in eigendom van particulieren/beleggers (11 van de 14%). De groei is het sterkst in Amsterdam en gaat gepaard met een lichte afname in de koopsector. In de andere deelregio’s gaat de groei ten koste van het aandeel sociale huur. De helft van de vrijesectorhuur bestaat uit middeldure huurwoningen (€720 tot €1009). Ongeveer de helft daarvan is in eigendom van corporaties.

Grootte middeldure huur wisselt sterk

De meeste middeldure huurwoningen zijn tussen de 60 en 120 m2 groot (72%). Groot zijn de verschillen tussen de deelregio’s. In de duurdere deelregio’s zijn middeldure huurwoningen gemiddeld flink kleiner. In Amsterdam is bijvoorbeeld bijna een kwart kleiner dan 60 m2. In Zaanstreek-Waterland, Almere/Lelystad, Amstelland-Meerlanden en IJmond heeft de helft van deze huurders daarentegen een woning groter dan 100 m2.
 

Veel doorstroming

In de particuliere vrije huursector is veel doorstroming: hoewel deze sector maar 10 procent van de woningvoorraad beslaat, vindt een kwart van de recentelijk verhuisde huishoudens daar onderdak. In Amsterdam zelfs 32 procent. Men woont er vaak maar kort. De dure huursector is voor veel expats en andere werkers de entree in de Amsterdamse regio. Wat een rol speelt in deze cijfers is dat er de laatste twee jaar veel nieuwe dure huurwoningen zijn opgeleverd. Ook die worden veel door (kennis)migranten bewoond.

Huurprijzen stijgen snel

Gemiddelde huren vrije sector

 

corporaties

particulier

Zittende huurders MRA

 € 910 

 € 1.183 

Zittende huurders Amsterdam

 € 965 

 € 1.285 

Aanvangshuren

 € 1.005 

 € 1.290 

Aanvangshuren Amsterdam

 € 1.047 

 € 1.397

 

De prijzen gaan snel omhoog. De gemiddelde maandhuur is in de particuliere vrije sector opgelopen tot 1.290 euro en bij corporaties tot 1.005 euro. Van nieuwe huurders  gaat 34 procent van hun inkomen aan huur op. Ruim een kwart heeft zelfs een huurquote van 40 procent of meer.

Er wonen veel minder middeninkomens in de vrije sector dan twee jaar geleden (5 procentpunt gezakt), terwijl het aandeel hoge inkomens zes procentpunt steeg naar 55 procent. Ook in het middensegment steeg het aandeel hoge inkomens (van 34 naar 39%). In de middeldure huur woont 32 procent duur scheef (te hoge huur voor het inkomen). Dat was in 2017 30 procent.

Veel tijdelijke huur 

Tijdelijke verhuur is in de vrije huursector in opkomst, met name in Amsterdam. Van de recente bewoners van particuliere hoofdstedelijke huurwoningen heeft 28 procent een tijdelijk contract.  
 
Bronnen: WiA en WiMRA 2019
Fred van der Molen