Top
De rekenkamer
Amsterdam: veel minder middeldure huurwoningen in aanbouw
'Toch een immense prestatie'

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan het streefcijfer van 7.500 woningen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als “een immense prestatie”, aangezien er door corona heel wat projecten vertraagd zijn. De afname zit vooral in de middeldure huur.

 

Amsterdam is in 2020 voor het zevende jaar op rij gestart met de bouw van meer dan 5.000 woningen. Historisch gezien een indrukwekkende reeks, maar de productie bleef flink achter bij de ambitieuze doelstellingen van het college.
Wethouder Laurens Ivens verbaasde zich niettemin over de negatieve reacties in de media. “Onze lat ligt erg hoog. Dat moet ook want de woningnood is groot. Maar iedereen lijkt de situatie van vorig voorjaar vergeten. De vraag was toen of de markt niet zou instorten en of er überhaupt werd doorgebouwd. De corona-maatregelen hebben enorme impact gehad op alle partijen in het bouwproces. Overal verloopt alles net iets trager. In die context is bijna 6.000 echt een prestatie gezien de omstandigheden.”

Zorgenkind: middensegment

De kritiek spitste zich vooral toe op de enorme terugval in de bouw van middeldure huurwoningen. Amsterdam zou alleen nog voor de rijken en de armen bouwen. Er werden slechts 575 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Ivens: “De planvoorraad voor 2020 was redelijk, maar daarvan is inderdaad maar 25 procent gerealiseerd.” Er zijn volgens Ivens geen projecten stopgezet. “Dat zou pas erg zijn. Een aantal marktpartijen heeft gevraagd later te mogen starten. We zijn daarin coulant geweest naar ontwikkelaars, door een verlenging van termijnen toe te staan. Dus daar verwachten we dit jaar ook wel wat van.” Hij wijst op de intentieovereenkomst die hij met beleggers heeft gesloten om in vijf jaar 10.000 middeldure huurwoningen te bouwen. “Wat betreft middeldure huur staan er voor dit jaar bijna 4.000 woningen in de planvoorraad. Het moet ons toch lukken daarvan een fors deel in aanbouw te nemen.”

Bouw sociale huur trekt aan

De woningproductie in één sector nam in Amsterdam vorig jaar wel toe en dat was die van sociale huurwoningen. Er werden 2.812 sociale huurwoningen (huur <€737) in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee  is er een forse inhaalslag gemaakt: in 2018 en 2019 namen de corporaties slechts respectievelijk 1.801 en 1.601 sociale huurwoningen in aanbouw. Ivens verwacht dat de Amsterdamse corporaties hun productie verder kunnen opvoeren: “Ze hebben hun nieuwbouwpoten weer op orde. En ze hebben de komende jaren nog het geld om door te bouwen.”
Er is nog wel een ander probleem: voldoende locaties. Ivens: “Dat klopt. Dat is nog niet op orde. We zijn druk aan het puzzelen om meer locaties te vinden. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar plekken waar corporaties nu al bezit hebben en waar wellicht meer woningen bij kunnen komen. En we proberen corporaties aan boord te krijgen in de transformatiegebieden.”

 

 

 

De Amsterdamse productie van sociale huurwoningen nam in 2020 wel fors toe. Er werden er 2.812 in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Dat waren er er niet alleen veel meer dan in de jaren daarvoor; er zaten ook beduidend meer reguliere sociale huurwoningen gebouwd: 1.512. In de jaren daarvoor lag dat aantal steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen.
Specifiek voor jongeren werden vorig jaar 260 woningen in aanbouw genomen en voor studenten 498. Daarnaast zijn er 542 sociale huurwoningen door particuliere partijen in aanbouw genomen.

 

Bert Pots