Woningproductie Amsterdam loopt terug

29.12.2020
Image
In 2020 zijn er 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan vorig jaar en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense prestatie aangezien er door corona ook heel wat projecten vertraagd zijn". Hij wijst er op dat er voor het zevende jaar op rij is gestart met de bouw van meer dan 5.000 woningen. De afname zit vooral in de vrije sectorhuur, zowel de middeldure huur als de dure huur. De productie van sociale huurwoningen nam in 2020 wel flink toe. Van de 5.932 woningen zijn er 1.414 via transformatie tot stand gekomen.

Beweeg over de grafiek voor meer productiecijfers per segment per jaar


Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen (huur <€737) in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee wordt net niet voldaan aan de afspraak met de corporaties om gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen per jaar in aanbouw te nemen. Maar er is wel een forse inhaalslag gemaakt: in 2018 en 2019 namen de corporaties slechts respectievelijk 1.801 en 1.601 sociale huurwoningen in aanbouw. Daarnaast zijn er 542 sociale huurwoningen door particuliere partijen in aanbouw genomen. 

Zorgenkind: middensegment

Een zorgenkind is de productie van middeldure huurwoningen. Er zijn 575 middeldure huurwoningen (huren van €737 tot €1.027) in aanbouw genomen, een kleine meevaller na de dramatische cijfers van het eerste half jaar van 2020 (slechts 78 woningen). Maar de productie blijft heel ver achter bij de doelstelling van het college: gemiddeld 1.670 woningen per jaar. "We zijn er nog niet", concludeert Ivens enigszins eufemistisch. Maar duidelijk is volgens hem dat marktpartijen nog altijd graag deze woningen willen bouwen. Hij verwacht de komende jaren een inhaalslag. Dat optimisme is gebaseerd op afspraken die hij met de institutionele beleggers heeft gemaakt; daarnaast zijn enkele aanvullende maatregelen genomen om de bouw in dit segment te versnellen.

 
Ook de bouwproductie van dure huurwoningen zakte fors in (-53%, huren >1.027), maar 2019 was wat dit segment betreft ook een eenmalig topjaar met 2.550 woningen. Nu blijft de teller steken op 1.177 woningen. De markt in het hoogste segment lijkt overigens momenteel redelijk verzadigd, mede omdat er door de coronacrisis veel minder expats in de stad verblijven. Het aandeel koopwoningen in de woningproductie steeg (naar 22,3%) maar het absolute aantal zakte in 2020 met 4,5 procent naar 1.368. 

Sociale huurwoningen

Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee is een forse inhaalslag gemaakt ten opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien werden vooral meer veel meer reguliere sociale huurwoningen gebouwd: 1.512. In de jaren daarvoor lag dat steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen.

Specifiek voor jongeren werden vorig jaar 260 woningen in aanbouw genomen en voor studenten 498. Voor deze doelgroep bouwt met name De Key. Deze woningstichting nam in 2020 835 woningen in aanbouw. Voor het derde jaar op rij bouwt De Key daarmee de meeste woningen in de hoofdstad. Met deze kanttekening dat het vooral om kleine woningen voor jongeren en studenten gaat, zoals de wooncampus Lieven in Nieuw-West. In 2020 ging daar de laatste fase in aanbouw met 538 woningen van in totaal 1.200.


De meeste woningen zijn in aanbouw genomen in stadsdeel Nieuw-West, op de voet gevolgd door stadsdeel Noord. In beide stadsdelen zijn relatief veel sociale huurwoningen door woningcorporaties in aanbouw genomen. Daar zitten grote complexen voor jongeren en studenten bij zoals de laatste fase van Lieven (538 woningen) van De Key in de Delflandpleinbuurt (zie foto).

klik voor vergroting

Trefwoorden