HNA: "Wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen doet meer kwaad dan goed"

23.08.2019
Image

Het dit jaar opgerichte Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) is negatief over het wetvoorstel Huur- en inkomensgrenzen van minister Ollongren. Het HNA constateert dat de groep huurders die recht heeft op een sociale huurwoning daardoor flink kleiner wordt. "Niet de behoefte aan betaalbare huurwoningen en het oplossen van de woningnood is het beleidsdoel, maar het overhevelen van grote groepen naar de vrije markt en de daarbij horende veel hogere huurniveaus", zeggen Han Wanders en Kay Rutten namens het HNA.

 
Minister Ollongren wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen koppelen aan de grootte van het huishouden. In haar wetsvoorstel mogen alleenstaanden nog maar maximaal 35.000 euro verdienen terwijl de grens van meerpersoonshuishoudens opschuift naar 42.000 euro. Ook wil de minister de mogelijkheid geven huren van zogeheten scheefwoners sneller te verhogen; daar staat tegenover dat de inkomensgrens wordt verhoogd waarboven de inkomensafhankelijke huurverhoging mag worden toegepast.
Het HNA richt zich vooral op de punten die een verslechtering voor de positie van huurders of woningzoekenden betekenen: 135.000 eenpersoonshuishoudens komen vanwege de verlaagde inkomensgrens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning; gepensioneerden en grote gezinnen worden niet meer vrijgesteld van de inkomensafhankelijke huurverhoging en de huren onder de 300 euro kunnen met 10 procent verhoogd. Het HNA wijst er ook op dat privacy van huurders verder wordt uitgehold: de verhuurder krijgt niet alleen een indicatie van het totaalinkomen van alle bewoners, maar ook informatie over het aantal gezinsleden. De reactie van het HNA op het conceptvoorstel is op 5 augustus ingediend bij het ministerie van BZK.

Meer info over wetsvoorstel en reacties:
Straks verschillende inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen (NUL20, 07-08-2019)