Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Woonruimteverdeling in de regio Amsterdam: 2013
Stagnatie sociale huursector onverminderd groot

Het blijft onverminderd lastig in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2013. De gemiddelde inschrijfduur is 8,1 jaar en voor een vrijkomende woning melden zich gemiddeld 158 geïnteresseerden. Bestaande huurders verhuizen nauwelijks en de sociale woningvoorraad in Amsterdam slinkt.

In 2013 werden er wederom minder sociale huurwoningen verhuurd; de daling vlakt wel af

In totaal kregen in de Stadsregio 10.078 sociale huurwoningen (corporatiewoningen onder €681) een nieuwe huurder, weer minder dan in 2012. Vooral in Amsterdam zelf stagneert de doorstroming (mutatiegraad 3,3%). In Stadsregio Noord steeg daarentegen het aantal verhuringen weer. De meeste vrijkomende woningen gaan naar starters (59%).

 

Aantal verhuringen

De gemiddelde inschrijfduur zakte wel  iets

Ondanks het kleinere aanbod zakte de gemiddelde inschrijfduur van starters iets (van 8,4 naar 8,1 jaar). 

 

Inschrijfduur Stadsregio

Vrijkomende woningen gaan steeds vaker naar starters

Vrijkomende woningen gaan steeds vaker naar starters: 59% in 2013 in de hele Stadsregio. De actieve zoektijd is voor starters 4,3 jaar en voor doorstromers gemiddeld 2,8 jaar. De actieve zoektijd is de periode tussen een eerste reactie en de datum waarop een woning wordt geaccepteerd.

 

 

Aandeel starters

De aanvangshuren worden rap hoger

De aanvangshuren stijgen snel. In Amsterdam werd iets minder dan de helft (49%) van het aanbod boven de hoge ‘aftoppingsgrens’ verhuurd (= €574); in de zuidelijke regio de helft. 

 

Aanvangshuren

Woningen in Amsterdam zijn het meest gewild

Op een vrijkomende woning in Amsterdam komen gemiddeld 179 reacties! Na Amsterdam volgen Amstelveen, Zaanstad en Diemen. Gemiddeld accepteert pas de achtste kandidaat de woning.

 

Top zeven van aantal reacties per woning

 

Het aantal zelfstandige huurwoningen is fors afgenomen

In de Stadsregio is de voorraad huurwoningen van corporaties in elf jaar afgenomen met 13.000 door sloop en verkoop. Die afname komt volledig op het conto van Amsterdam.

 

Afname aantal zelfstandige huurwoningen van corporaties
 

Rapportage Woonruimteverdeling: zo zit het
De Rapportage Woonruimteverdeling 2013 wordt uitgegeven door de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. De cijfers betreffen zowel verhuringen via WoningNet (81%) én de bij WoningNet geregistreerde directe bemiddeling door corporaties (19%). Eind 2013 stonden er 252.734 woningzoekenden ingeschreven bij WoningNet.  De cijfers geven geen volledig beeld van de corporatiesector. Verhuur van vrije sector huurwoningen, studentenwoningen, tijdelijke verhuur en overige directe bemiddeling blijven buiten beeld. Het volledige rapport is te downloaden van de sites van de Stadsregio Amsterdam en de AFWC.