Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Sociale huursector: nog 432 wachtenden voor u

De jaarverslagen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) maken ons steevast bewust van de immense druk op de sociale huurmarkt in de hoofdstad. Zo reageerden in 2020 gemiddeld 433 woningzoekenden op een vrijkomende woning, terwijl de gemiddelde inschrijfduur (wachttijd) 13,8 jaar is.

Aandeel sociale huurwoningen per stadsdeel

Er staat inmiddels een duizelingwekkend aantal van 432.500 woningzoekenden ingeschreven bij het regionale WoningNet, van wie 241.000 uit Amsterdam. Daarvan waren er vorig jaar ruim 62.500 ook actief op zoek. Dat wil zeggen dat ze in ieder geval één keer reageerden op een woningadvertentie.

Van de vrijgekomen woningen gaat 65 procent naar starters (net als in 2019). De gemiddelde wachttijd voor een woning is voor starters 10,8 jaar, tegenover 17,6 jaar voor doorstromers. Grosso modo zijn de afgelopen jaren de slaagkansen van jongeren verbeterd dankzij de toevoeging van jongerenwoningen in combinatie met tijdelijke contracten.
Aan de sterke daling van het aantal zelfstandige sociale corporatiewoningen kwam in 2019 na 25 jaar een einde. Maar de woningvoorraad stijgt ook nog niet. Per saldo blijkt de sociale voorraad in 2020 met 10 woningen gekrompen. Ymere is nog altijd de grootste woningcorporatie, al nam hun woningvoorraad de afgelopen vijf jaar met 6 procent af naar 40.447.

Einde huurstijgingen

Dit jaar gaan de gereguleerde huren niet omhoog. Vorig jaar was de gemiddelde huur van een Amsterdamse sociale huurwoning 544 euro; 72% van alle corporatiewoningen valt onder de eerste aftoppingsgrens (€633), 84% onder de tweede (=€679). Dat zijn de grenzen waaronder maximale huurtoeslag mogelijk is.

Enkele kengetallen corporatiewoningen Amsterdam
 

Woningvoorraad per 01-01-2021

185.342

- waarvan onder liberalisatiegrens

170.824

- waarvan zelfstandige sociale huurwoningen

165.676

Gemiddelde kale huur 

€ 544,00 

Aantal actief woningzoekenden uit Amsterdam

62.462

Aantal reacties op geadverteerde woningen

433

Aandeel woningen dat naar starters gaat

65%

Gemiddelde inschrijfduur starters

10,8 jaar

Corporatiewoningen naar huurklasse

Een uitgebreidere analyse van de AFWC-jaarcijfers vind je in het NUL20 Dashboard Woningcorporaties (zie onder).

 
N.B. In de papieren versie van de Woonbarometer die in het juni-nummer van NUL20 staan enkele onjuiste cijfers. Enkele voorlopige cijfers zijn na het ter perse gaan nog gecorrigeerd.

Bron: Jaarbericht AFWC. Je vindt de link naar het jaarbericht hieronder. Tevens te vinden via de site Federatie: www.afwc.nl
Fred van der Molen