Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Terug naar de tekentafel
NS-station Lelylaan

De financiële crisis en daaropvolgende malaise op de Amsterdamse woningmarkt heeft in de stad diepe sporen nagelaten. Op vier van de tien ‘versnellingslocaties’ uit het Actieplan Woningbouw werden vóór 2010 al volop plannen gemaakt voor nieuwe wooncomplexen. NS-station Lelylaan is zo’n plek.

Daar zou naast een toren met 40.000 m2 aan hotelkamers en woningen een schijfvormig gebouw met studentenwoningen komen. De plannen sneuvelden mede door de verplichte bouw van een drielaagse parkeergarage. Daarna lag de kavel zes jaar braak. In 2012 bleek er nog geen enkele belangstelling voor het gebied, maar een jaar later kwam de gemeente in contact met projectontwikkelaar International Campus BV (IC BV). De gesprekken leidden ertoe dat komend najaar aan de oostkant van het station wordt begonnen met de bouw van ruim achthonderd studenten- en jongerenwoningen met in de plint een horecavoorziening. Oplevering volgt in najaar 2017. Een andere partij, USA BV, bleek meteen naast het spoor ook wel een tijdelijk complex met horeca en kleinschalige bedrijfsruimten te willen realiseren in afwachting van definitieve bouwplannen voor de plek.
In juni wil manager Gebiedsontwikkeling Dave Man nog een tender uitschrijven voor een woontoren met voorzieningen van in totaal 25.000 vierkante meter bvo. Het complex komt op de huidige afslaglus van de Lelylaan die binnenkort wordt vervangen door een aansluiting dichter bij het station. Op de plek van de laagbouw van het Calvijncollege zijn verder twee CPO-projecten in ontwikkeling. Voor het eerste is al een optie-overeenkomst getekend. Het tweede volgt waarschijnlijk begin 2015. Of de hoogbouw van de school, die vanaf komende zomer leeg staat, wordt gesloopt, is volgens Man nog onduidelijk. “We onderzoeken nog of we het gebouw transformeren tot nieuwe woningen, horeca en een broedplaats of vervangen door nieuwbouw die volgens het ‘stadsstraat’- concept dichter tegen de Lelylaan aan wordt gebouwd.”
 

Locaties voor 20.000 extra woningen
Nieuwe kavels
Vanaf 2016 komen er extra kavels beschikbaar op deze locaties:

 

Jaco Boer