Overslaan en naar de inhoud gaan
Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningvoorraad MRA

NUL20 DASHBOARD MRA - alle feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie en ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelregio's

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 
 • Aantal woningen per 1 januari 2020: 1.170.033
 • Aantal inwoners per 1 januari 2019: 2.480.995 in 1,18 miljoen huishoudens
Het WiMRA- onderzoek is een uitbreiding van Wonen in Amsterdam. De volledige factsheet is te downloaden vanaf de site van de MRA

Kerncijfers MRA 2017-2019

 • Groei met +20.000 huishoudens 
 • Groei met +26.000 woningen
 • gemiddelde huur sociale sector: €538 
 • gemiddelde aanvangshuur part. vrije sector: €1.290
 • Gemiddelde aanvangshuur corporaties vrije sector: €1.005
 • Huurquote in sociale huursector: 27%
 • Huurquote in particuliere vrije sector: 33%. 
Belangrijke trends:
 • Voor het eerst is de doelgroep van de sociale huursector groter dan het aandeel sociale huur (42% versus 38%).
 • De doelgroep van de sociale huursector is licht gegroeid, maar het aandeel laagste inkomens (<€22.700) neemt daarin af.
 • Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (> €76.070) groeit.
 • Het aandeel huishoudens met een middeninkomen neemt verder af.
 • De particuliere vrijesectorhuur groeit. De woonlasten liggen er hoog.
 • Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is afgenomen van 31% in 2017 naar 30% in 2019.
 • Huurders zijn gemiddeld 29% van hun inkomen kwijt aan huur; bij recent verhuisden heeft 20% een huurquote van 40% of meer.
 • Woningeigenaren zijn gemiddeld 17% van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten.

(Bron: WiMRA 2019)

Toelichting bij de staafgrafieken: De bovenste grafiek geeft per staaf de jaartotolen van de voorafgaande vier kwartaal; de onderste de mutaties per kwartaal. De categorie 'Overige toevoeging' betreft o.a. woningen die via transformatie ontstaan en woningen die na ingrijpende renovatie weer als woning worden aangemeld. In 'saldovoorraad' zijn alle mutaties, waaronder sloop, bestemmingswijzigingen en correcties, verwerkt.