Geactualiseerd op: 
20.08.21
NUL20 Dashboard
Woningvoorraad MRA

Actuele cijfers over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelregio's

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 
Aantal woningen per 1 januari 2020: 1.170.033
Aantal inwoners per 1 januari 2019: 2.480.995 in 1,18 miljoen huishoudens

Het WiMRA-onderzoek is een uitbreiding van Wonen in Amsterdam. De volledige factsheet is te downloaden vanaf de site van de MRA.

 

 

KERNCIJFERS MRA 2017-2019

 • Groei met +20.000 huishoudens 
 • Groei met +26.000 woningen
 • gemiddelde huur sociale sector: €538 
 • gemiddelde aanvangshuur part. vrije sector: €1.290
 • Gemiddelde aanvangshuur corporaties vrije sector: €1.005
 • Huurquote in sociale huursector: 27%
 • Huurquote in particuliere vrije sector: 33%.
 

Belangrijke trends:

 • Voor het eerst is de doelgroep van de sociale huursector groter dan het aandeel sociale huur (42% versus 38%).
 • De doelgroep van de sociale huursector is licht gegroeid, maar het aandeel laagste inkomens (<€22.700) neemt daarin af.
 • Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (> €76.070) groeit.
 • Het aandeel huishoudens met een middeninkomen neemt verder af.
 • De particuliere vrijesectorhuur groeit. De woonlasten liggen er hoog.
 • Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is afgenomen van 31% in 2017 naar 30% in 2019.
 • Huurders zijn gemiddeld 29% van hun inkomen kwijt aan huur; bij recent verhuisden heeft 20% een huurquote van 40% of meer.
 • Woningeigenaren zijn gemiddeld 17% van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten.
(Bron: WiMRA 2019)