Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Crisis leidt niet tot meer ontruimingen

Het aantal huisuitzettingen stabiliseerde in Amsterdam vorig jaar, ondanks de zich verdiepende crisis. Toch meldden de corporaties meer gevallen van huurschuld dan in de jaren daarvoor. Kennelijk wordt in meer gevallen een regeling getroffen. Voor de hand ligt dat ook de vroegtijdige aanpak van huurschulden, zoals via projecten als Vroeg Eropaf, in veel gevallen escalatie voorkomt. Sinds 2009 werkt een coalitie van partijen onder deze noemer samen om het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld te verminderen.

Overzicht ontruimingen 2005 – 2012 naar stadsdeel

 

Ontruimingen per corporatie in 2012

 

De Amsterdamse Dienst Boedelbeheer houdt bij hoeveel huurwoningen worden ontruimd. In veel gevallen is huurschuld de belangrijkste reden voor ontruiming, gevolgd door overlast en/of onrechtmatige bewoning. De reden wordt echter niet systematisch geregistreerd, ook al omdat vaak een combinatie van factoren speelt. De Dienst Boedelbeheer wordt overigens vaak niet ingeschakeld als woningen vanwege woonfraude of crimineel gebruik (wietplantages) worden teruggevorderd door corporaties. De meeste corporaties vorderen jaarlijks vele honderden woningen terug vanwege woonfraude.

Aantal ontruimingen per stadsdeel

Het aantal ontruimingen liep spectaculair terug van 2006 tot en met 2011. Dat geldt zowel voor woningen van particuliere eigenaren als die van corporaties. In 2006 werden 1026 corporatiewoningen ontruimd, en 634 in 2011. Het aantal ontruimingen van corporatiewoningen daalde in 2012 niet verder. Toen kwam het op 644.
De vrees bestond dat het aantal uitzettingen vanwege huurschuld sterk zou gaan oplopen vanwege de crisis. Dat is (nog) niet geval. Wel is duidelijk dat meer huurders financieel in de knel komen, vanwege een combinatie van minder inkomen en stijgende woonlasten. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties meldt dat meer huurders betalingsachterstand oplopen. Maar dat leidt tot dusver nauwelijks tot meer uitzettingen.
In stadsdeel Centrum vinden de minste gedwongen huisuitzettingen plaats, in Zuidoost de meeste. In Zuid steeg het aantal ontruimingen opmerkelijk, met maar liefst 33 procent. Ymere ontruimde de meeste woningen, zowel absoluut als relatief. Vooral in Amsterdam-Noord liet Ymere in 2012 veel woningen gedwongen ontruimen.
Alle Amsterdamse corporaties werken mee aan de Vroeg Eropaf-aanpak, een zogenaamd achter-de-voordeurproject. Zodra de corporatie een huurder met twee maanden huurachterstand niet zelf kan bereiken, wordt de maatschappelijke dienstverlening ingeschakeld. Die probeert in contact te komen met de huurder en vervolgens een traject uit te stippelen om een uitweg te vinden uit het schuldenprobleem. Schuldsanering is daar vaak een onderdeel van. Naast corporaties zijn bij de Vroeg Eropaf-aanpak ook zorgverzekeraars, Belastingdienst en nutsbedrijven betrokken geraakt. Ook zij melden klanten met betalingsachterstanden aan. Dat loopt in de duizenden per jaar (ruim 6000 in 2012).

Fred van der Molen