Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • 'Doorgaan met huidige projecten' versus 'nauwelijks nieuwbouw, sobere renovaties'
  Eigen Haard zal de komende tijd geen projecten schrappen. Wel wordt het tempo van sloop/nieuwbouw gematigd. Ook kijkt de woningstichting kritischer naar de kosten van renovatie en onderhoud. Rochdale stopt nagenoeg volledig met bouwen.
 • Corporatievisies: 2. Rochdale legt nadruk op verbetering bezit
  Welke investeringen kan Rochdale in de toekomst nog doen? De focus komt te liggen op verbetering van de bestaande woningvoorraad. Van sloop/nieuwbouw zal de komende vijf jaar nagenoeg geen sprake meer zijn, zo verklaart René Grotendorst, voorzitter van de raad van bestuur.
 • Discussie over werkdomein gaat nieuwe fase in
  De investeringscapaciteit van corporaties loopt sterk terug. Dat noodzaakt tot saneringen en scherpe keuzes: welke investeringen krijgen prioriteit? Wat nog wel, wat niet meer? Daarnaast is er maatschappelijke en politieke druk om het werkdomein van corporaties strak in te kaderen. Minister Blok wil de taak van corporaties beperken tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

Tweede verdieping

 • Transformatie lege kantoren komt op gang

  De kantorenleegstand in Bergwijkpark in Diemen is al jaren enorm. De gemeente koerst aan op transformatie van het gebied. Bergwijkpark Noord moet een gemengd stedelijk gebied worden met wonen en werken. Begin 2012 is daartoe het Strategisch Masterplan voor Bergwijkpark Noord vastgesteld.

 • Transformatie lege kantoren komt op gang

  Woensdag 24 april werd de noordvleugel van De Studio geopend. In het voormalige GAK-gebouw wonen nu 320 jonge stedelingen in hun koop- of huurstudio. De eerste fase van de transformatie van het kolossale kantoorpand aan het Bos en Lommerplantsoen is daarmee afgerond. In de volgende fase wordt de zuidvleugel aangepakt. Hier komen nog eens ruim driehonderd woningen.
  Het middendeel krijgt gedeeltelijk een horecabestemming.

 • Transformatie lege kantoren komt op gang

  Weer een nieuwe formule: casco koopstudio’s. Het voormalige hoofdkantoor van Tetterode aan de Willem de Zwijgerlaan in stadsdeel West wordt omgebouwd tot zeventig à negentig koopstudio’s voor studenten. De appartementen worden casco opgeleverd, zonder keuken, badkamer, toilet en verlichting. Prijzen vanaf 59.000 euro exclusief jaarlijkse erfpacht (ongeveer €250). Er komen appartementen in drie maten: 31, 41 en 49 m2. De woningen worden aangeboden met terugkoopgarantie.

 • Na hotels richten beleggers zich nu ook op studentenwoningen
  In de afgelopen twee jaar heeft ruim 110.000 m2 aan lege kantoren in Amsterdam een nieuwe bestemming gekregen. Ze werden omgebouwd tot hotels en recentelijk ook studentenwoningen. Toch is de leegstand in de stad niet gedaald. De Rekenkamer pleit in een kritisch rapport al voor een heroverweging van het gemeentelijk transformatiebeleid.

Derde verdieping

 • ‘We zijn in 2015 weer gezond’
  Rochdale ontkomt niet aan een volgende saneringsronde. Saneringssteun en verhuurderheffing ondergraven de nog wankele financiële positie. De komende reorganisatie gaat 20 procent van het personeel zijn baan kosten. Het einddoel: een gezonde corporatie die “fatsoenlijke woningen voor een fatsoenlijke prijs verhuurt”.
 • Vergelijking bedrijfslasten regio Amsterdam
  Kort na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 bleek dat tal van corporaties in de regio Amsterdam op te grote voet leefden. Vijf jaar verder kunnen we een balans opmaken. Er zijn al flinke stappen gezet om het huishoudboekje op orde te krijgen.| Johan van der Tol
  Hoe staan de corporaties in de regio Amsterdam er in 2013 voor wat betreft bedrijfslasten? Hoeveel kost het hen om, naast het onderhoud, één verhuureenheid (VHE) te beheren; hoeveel woningen beheren ze per voltijdmedewerker (fte) en hoe staat het met de uitgaven aan leefbaarheid, die door sommigen als verkwisting worden gezien?
 • Efficiëntieslag bij woningcorporaties
  Sommige corporaties zijn er eerder mee begonnen dan andere, maar inmiddels is de hele corporatiesector in de ban van de bedrijfslasten. Althans: het terugdringen daarvan. Verregaande personeelsreducties lijken onontkoombaar.

Kort bestek

 • De financiële gevolgen van de inkomensafhankelijke huurverhoging
  Het is de Amsterdamse en grote Zaanse corporaties gelukt de inkomensafhankelijke huurverhoging vóór 1 mei aan te zeggen. Maar het percentage huurders waarvan zij de inkomensgegevens niet hebben, ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. In de particuliere sector lijken nog meer huurders de dans te ontspringen.
 • Nieuwe woningcorporatie komt naar Amsterdam
  Na lange tijd betreedt een nieuwe woningcorporatie de Amsterdamse woningmarkt. De seniorenhuisvester Habion start met 84 nieuwbouwwoningen in Jeruzalem, Amsterdam-Oost. Maar directeur Peter Boerenfijn verwacht een veel grotere rol te gaan spelen in de hoofdstad.
 • De erfenis van Adri Duivesteijn
  Adri Duivesteijn heeft de deur achter zich dichtgetrokken in Almere. Maar volgens de oud-wethouder zal het ‘DNA van Duivesteijn’ nog jaren in de uitbreidingsplannen verankerd zijn.
 • Bouwgroep Ons Dorp Amsterdam bouwt Elisabeth Wolffschool om tot woningen
  Een groep particulieren gaat onder de naam ‘Ons Dorp Amsterdam’ een schoolgebouw in de Elisabeth Wolffstraat ombouwen tot woningen. Het gebouw is in juli 2012 door de gemeente Amsterdam aangeboden op de Zelfbouwmarkt. Twintig bouwgroepen dienden een uitgewerkt plan in.

Woonbarometer

 • Het aantal huisuitzettingen stabiliseerde in Amsterdam vorig jaar, ondanks de zich verdiepende crisis. Toch meldden de corporaties meer gevallen van huurschuld dan in de jaren daarvoor. Kennelijk wordt in meer gevallen een regeling getroffen. Voor de hand ligt dat ook de vroegtijdige aanpak van huurschulden, zoals via projecten als Vroeg Eropaf, in veel gevallen escalatie voorkomt. Sinds 2009 werkt een coalitie van partijen onder deze noemer samen om het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld te verminderen.

Focusgebieden

 • Focusgebied: Kolenkitbuurt, wijk met twee gezichten
  In 2003 werd een ambitieus vernieuwingsplan gepresenteerd voor de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer. Die ambities zijn noodgedwongen bijgesteld. Recent topoverleg tussen alle betrokken partijen leidde niet tot nieuwe afspraken over de aanpak van het woningbestand. De ongeveer 3,6 miljoen euro focusgeld is in elk geval een welkom steuntje in de rug om bestaand beleid te continueren.