Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitief groen licht voor woningbouw op Havenstraatterrein. Einde aan 15 jaar planvorming.

Image

De vijfhonderd woningen op het Havenstraatterrein in Amsterdam Zuid mogen definitief worden gebouwd. De Raad van State heeft het protest van The British School en buurtbewoners afgewezen. Eerder in 2019 vernietigde de Raad een vorig bestemmingsplan omdat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van de Museumtram. Vervolgens is het ontwerp aangepast.

De herontwikkeling van het rommelige gebied achter het Haarlemmermeerstation heeft een ellenlange voorgeschiedenis. De eerste planvorming gaat al zo'n vijftien jaar terug. Het meeste verzet daartegen kwam lang van de Museumtram, een organisatie van vrijwilligers die historische trams in het gebied stalt, restaureert en aanbiedt voor ritjes. De Raad van State oordeelde in 2019 dat de gemeente bij het toenmalige plan onvoldoende rekening had gehouden met de stalling van tientallen oude trams van de Museumtram. Een nieuw ontwerp, inclusief aansluiting op het reguliere tramnetwerk, kreeg wel de instemming van de tramvrijwilligers. Daarin is een loods voorzien van 1.250 m2 voor de historische trams van de museumtramlijn EMA, de Amsterdamse Museumtrams en RETM. 

Het aangepaste bestemmingsplan werd uit 2021 vastgesteld, met de zegen van de tram-organisaties. Voor de omvang van de woningbouwplannen waren de gevolgen van de aanpassingen beperkt. Het plan voorzit in de bouw van rond de vijfhonderd woningen, zowel sociale als middenhuur, koopwoningen en diverse voorzieningen. Het schrappen van een woontoren wordt gecompenseerd door verdichting elders op het terrein.

Maar vervolgens tekende The British School - sinds 2021 een nieuwe buurman - bezwaar aan, ondersteund door buurtbewoners. De school, gevestigd in het voormalige Huis van Bewaring, vreest een verdere verslechtering van de verkeerssituatie op het Haarlemmermeercircuit. Daar is nu elke schooldag al onoverzichtelijke filevorming van ouders die hun kinderen bij de school afzetten of ophalen. Deze bezwaren zijn door de hoogste bestuursrechter verworpen. De gemeente is bovendien van plan de verkeerssituatie te verbeteren. De afdeling bestuursrechtspraak ziet voldoende mogelijkheden om tot een aanvaardbare verkeerssituatie te komen.