D66 Amsterdam geeft prioriteit aan woningen voor middeninkomens

13.10.17
D66 Amsterdam geeft prioriteit aan woningen voor middeninkomens

D66 wil het aanbod betaalbare woningen voor middeninkomens in de hoofdstad fors omhoog krijgen. De partij streeft naar 20 procent middenhuur in de hele stad. Het nieuwbouwprogramma moet bestaan uit 40 procent middenhuur, 30 procent sociaal en 30 procent vrije sector huur en koop. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van D66 Amsterdam. De liberalen willen zich sterk maken voor "doodnormale Amsterdammers met een middeninkomen", en dan nog vooral voor gezinnen: "Zonder gezinnen boet de stad in aan leefbaarheid en zonder middenklasse - de ruggengraat van de stad - kunnen we de kloof tussen arm en rijk niet overbruggen."

Het verkiezingsprogramma van D66 onderschrijft het overbekende adagium van de 'ongedeelde stad'. D66 spreekt spreekt over 'gemixte buurten'. "Ik zie in de toekomst een stad waar alle Amsterdammers ongeacht hun inkomen in elke buurt een eerlijke kans maken op een woning," schrijft lijsttrekker Reinier van Dantzig. Het zijn zinnen die zo uit het programma van de PvdA of de SP hadden kunnen komen. Alleen trekt D66 andere conclusies: de meest bedreigde groep is voor de liberalen de middeninkomens: "Onze leraren, verplegers, zzp’ers en politieagenten - doodnormale Amsterdammers met een middeninkomen - worden haast gedwongen de stad te verlaten of maken geen kans om hier te komen wonen." D66 wil bepaalde beroepsgroepen voorrang geven.

D66 wil de bouwproductie in de hoofdstad omhoog jagen naar 12.500 woningen per jaar, waarvan 40 procent voor middeninkomens. Daarnaast wil de partij ook een groot deel van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een
middeninkomen. De partij wil dat corporaties daarom stoppen met verkoop van sociale huurwoningen binnen de ring. In gebieden buiten de ring kunnen vrijkomende corporatiewoningen juist wel worden verkocht, zodat middeninkomens daar weer een kans krijgen om een woning te kopen die betaalbaar is.

D66 wil de stad verdichten rond de openbaar vervoerknooppunten: "Vooral rond metro- en treinstations, zoals Amstel, Lelylaan en Amsterdamse Poort, kan ruimte worden gemaakt voor hoogwaardige woningbouw. Verouderde woningen kunnen worden gesloopt en plaatsmaken voor meer en betere woningen." De partij wil de huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit versterken om te waken over een integrale aanpak van stedenbouw, architectuur en bereikbaarheid.

En ook bij D66 blijkt in navolging van de VVD de hervorming van de erfpacht niet definitief. De partij wil huiseigenaren de mogelijkheid geven om de grond onder hun woning te kopen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.