Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporatiesector steunt oproep voor aanpak kwetsbare wijken

Image

Aedes steunt de oproep van vijftien burgemeesters van grote- en middelgrote steden om voor een lange periode extra geld vrij te maken voor de aanpak van zestien kwetsbare wijken. In die gebieden wonen in totaal één miljoen mensen. Ook zij hebben recht op leefbare wijken waar het goed wonen is.

Volgens de corporatiesector moet zo snel mogelijk worden gestart met een meerjarig herstel- en perspectiefprogramma. “Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Daar is een gebiedsgerichte aanpak voor nodig, waarbij zonder belemmeringen sector-overschrijdend wordt samengewerkt”, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn.
De oproep onder de noemer ‘Dicht de Kloof’ is onder meer ondertekend door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en Henry Meijdam, de waarnemend burgemeester van Lelystad. “Door een opeenstapeling van problemen hebben deze bewoners steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Zij worden bovendien extra hard geraakt door de coronacrisis. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang onder druk”, verklaarde burgemeester Hamming.
De burgemeesters vragen van het komende kabinet langjarig extra geld: 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 100 miljoen voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dat geld kan onder meer worden gebruikt voor het versneld verbeteren en de verduurzaming van de woningvoorraad.