Corporaties starten campagne om loten voor woningen te handhaven

17.10.17
Corporaties starten campagne om loten voor woningen te handhaven
De Amsterdamse woningcorporaties willen dat het verloten van sociale huurwoningen mogelijk blijft. Nu wordt zo'n 15 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen verloot in Amsterdam. Volgens de corporaties geeft loten woningzoekenden die met spoed een woning zoeken nog een kleine kans op een sociale huurwoning buiten de ellenlange wachtlijsten om. Ze starten vandaag de publiekscampagne 'Loting moet blijven' om steun onder Amsterdammers te verwerven. De gemeenteraad heeft het principebesluit tot afschaffing reeds genomen. Maar nu moet de huisvestingsverordening nog gewijzigd. Daarvoor gelden de reguliere inspraakregels. De corporaties roepen Amsterdammers om gebruik te maken van hun inspraakrecht en hun mening te geven.
 
Volgens de in 2013 gewijzigde regels in de woonruimteverdeling mag maximaal 15  procent van de vrijkomende woningen via loting worden toegewezen. Het aanbod aan 'lootwoningen' is daarna jaarlijks toegenomen en komt nu zo'n beetje op die 15 procent uit. De Amsterdamse woningcorporaties zijn enthousiast over het systeem, ook al omdat woningen veel minder worden geweigerd: bij ‘normale’ toewijzing op inschrijfduur accepteert pas de achtste kandidaat de woning. De 'winnaar' van een loting is minder kritisch en accepteert meestal direct de woning.
Reguliere WoningNet-kandidaten weigeren veel sneller. Niet alleen is bij hen veelal de urgentie minder hoog, ze hebben ook meer te verliezen. De woning en woonomgeving moet echt wel een grote verbetering zijn, want na acceptatie sta je immers weer onder aan de lijst. Corporaties denken na over een betere matching van woningzoekenden en woningaanbod. In afwachting daarvan willen ze dat de gemeente pas op de plaats maakt en het huidige lotingssysteem handhaaft, zodat spoedzoekers nog een kleine kans wordt geboden op een sociale huurwoning. 
 
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) zoekt steun bij de Amsterdamse bevolking om het lotingsysteem te handhaven. Zij roepen steunbetogers op gebruik te maken van hun inspraakrecht via de site 'Loting moet blijven'. Dat is wel op de valreep want het indienen van bezwaarschriften ('zienswijzen') moet voor 20 oktober. De Federatie dient zelf ook een bezwaarschrift in namens alle corporaties. 
Voor de campagne is de site geopend www.lotingmoetblijven.nl. Daar staan ook verhalen van drie gelukkigen die via loting een woning hebben gekregen. De AFWC-campagne wordt ook via Facebook gevoerd: https://www.facebook.com/lotingmoetblijven/

Over loten wordt al heel lang gediscussieerd in Amsterdam.
Lees ook:
Rol van loten onderzocht (NUL20 artikel nav evaluatie in de Stadsregio Amsterdam, november 2016)
"Joepie, een woning" (NUL20, november 2013)
We gaan loten om een woning (NUL20, januari 2013)
Opnieuw loten om een woning in Amsterdam (NUL20, 09-12-2009)
Gaat de regio Amsterdam ook loten? (NUL20, november 2005)

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS