Overslaan en naar de inhoud gaan

CBS: huren gemiddeld met 3 procent gestegen

Image

In juli 2022 waren de woninghuren gemiddeld drie procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste huurstijging na 2014, zo blijkt uit berekeningen van het CBS.  De huren van sociale huurwoningen stegen in 2022 gemiddeld met 2,6 procent, voor vrijesectorwoningen was de stijging 3,8 procent. 

Het CBS ziet ook verschillen tussen corporaties en particuliere en institutionele verhuurders van sociale huurwoningen. Gemiddeld stegen de huren van sociale huurwoningen in 2022 bij deze verhuurders met 2,9 procent, de gemiddelde huurstijging bij de corporaties voor sociale huurwoningen was 2,6 procent.

De huren van vrijesectorwoningen stegen in 2022 gemiddeld met 3,8 procent. In 2021 lag deze stijging nog op 2,2 procent.  Op het moment dat een huurwoning een nieuwe huurder krijgt, is de verhuurder niet gebonden aan de vastgestelde maximale huurverhoging per jaar. Huurwoningen die de afgelopen twaalf maanden van bewoner wisselden hadden in juli 2022 een huurprijs die gemiddeld 9,8 procent hoger lag dan een jaar eerder. Vorig jaar was deze stijging nog 7,2 procent. 
Van de vier grote gemeenten zijn de huren in Amsterdam met gemiddeld 3,6 procent het sterkst gestegen.