Overslaan en naar de inhoud gaan

CBS:  Almere en Amsterdam behoren tot snelst groeiende steden

Image

Van de tien grootste gemeenten in Nederland nam het aantal bewoners het afgelopen jaar relatief het sterkst toe in Eindhoven, Almere en Amsterdam. Almere groeide met 21 per duizend inwoners; Amsterdam met twintig per duizend, zo blijkt uit de jongste cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling in de eerste elf maanden van vorig jaar.

In Amsterdam is het effect groot van buitenlandse migratie; meer dan dertig per duizend inwoners. Daar tegenover staat dat ook relatief veel mensen de stad verlaten om zich elders in Nederland te vestigen; meer dan vijftien per duizend inwoners. Almere groeit vervolgens juist door binnenlandse verhuizingen en geboorten.

Nederland telde eind vorig jaar ruim 17,8 miljoen inwoners. Voor vrijwel alle Nederlandse gemeenten geldt, aldus het CBS, dat vorig jaar het aantal inwoners is gegroeid. Dit kwam hoofdzakelijk door toegenomen migratie, onder andere van Oekraïners. In slechts negen van de 344 gemeenten daalde het aantal inwoners. Zonder buitenlandse migratie zouden aanzienlijk meer gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp: voor 62 procent van de gemeenten geldt dat er meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. Gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden liggen voornamelijk in de Randstad, inclusief de grote steden, in Flevoland en in en rond Zwolle. 

Flevoland is net als een jaar eerder de provincie met de sterkste bevolkingsgroei. Flevoland groeide door natuurlijke aanwas, binnenlandse verhuizingen én buitenlandse migratie.
 

Bron
CBS