Beloningen bestuurders Amsterdamse corporaties

06.05.2014

Aedes heeft de inkomensgegevens van corporatiebestuurders over het jaar 2013 gepubliceerd.

Ymere (81726 verhuureenheden): L.A Bosveld 258.152 euro; R. Steenbeek (tot en met november) 242.667 euro; P de Jong 220.106 euro; S. Schuwer (tot en met september) 193.616; En vanaf oktober 2013: L. Sas 40.475 euro; V. Regout 32.516 euro; H. van Kaam 32.274; D. Louwerens 27.313 euro.

De Alliantie (58621 verhuureenheden): J. Schuyt (tot en met september) 249.816 euro; R. Haans 45.946 euro (vanaf oktober).

Eigen Haard (57872 verhuureenheden): N. Nieman 267.023 euro; J. van den Berg Jeths 255.488 euro; M. van den Berg 212.846 euro.

Rochdale (42982 verhuureenheden): R. Grotendorst 179.062 euro; M. van Buren-Osinga 172.830; N. Overdevest 170.796.

De Key (35707 verhuureenheden): R. Haans (tot en met september) 139.894 euro.

Stadgenoot (35063 verhuureenheden): G. Anderiesen 200.148 euro; M. de Langen 191.754 euro.

Parteon (16999 verhuureenheden): C. van Boven 140.393 euro.

ZVH: geen opgave. (geen lid van Aedes)

Voor nieuwe corporatiebestuurders geldt sinds 1 januari 2013 de Wet normering topinkomens. In 2010, 2011 en 2012 was voor woningcorporaties de eigen beloningscode van kracht. Deze code gaat uit van de Balkenendenorm als maximumbeloning. Daarvoor was de Izeboudregeling van toepassing. Voor bestuurders die vóór het ingaan van de WNT zijn benoemd, geldt een overgangstermijn van vier jaar. Daarna moet de beloning binnen drie jaar worden afgebouwd naar het maximumbedrag voor de betreffende corporatie. De vermelde bedragen over 2013 voldoen aan de definities van de WNT. De beloningen over dit jaar zijn niet vergelijkbaar met de gepubliceerde bedragen over 2011 en 2012. Dit komt omdat met ingang van 2013 ook de eventuele fiscale bijtelling van een leaseauto onderdeel van de beloning is. Daarvoor was de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW) van kracht, waarin de fiscale bijtelling geen onderdeel van de beloning is.