Overslaan en naar de inhoud gaan

Antikraakbureaus moeten aan eisen voldoen

Antikraakbureaus moeten aan eisen voldoen

De gemeente Amsterdam heeft een aantal kwaliteitseisen opgesteld voor leegstandbeheerders van kantoorruimtes. Die eisen moeten er voor zorgen dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met tijdelijke bewoners of gebruikers. Ze gelden formeel alleen voor het werkingsgebied van de Leegstandverordening 2011. Dat zijn de kantorenterreinen Amstel III en Teleport, kantoren van meer dan 10.000 m2 en ontruimde bedrijfsgebouwen die gekraakt zijn geweest.

De nieuwe kwaliteitseisen gaan een stap verder dan het bestaande keurmerk van de leegstandbeheerders aangesloten bij de vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN). Zo geldt er op opzegtermijn van minimaal 28 dagen. Leegstandbeheerders en eigenaren mogen niet zonder aankondiging binnentreden maar moeten dat 24 uur van te voren aankondigen. De leegstandbeheerder moet een gebruiksvergoeding vragen die in overstemming is met de geleverde diensten, zoals gebruik van elektriciteit en water. Er moet zijn voldaan aan waarborgen voor brandveiligheid. Tenslotte moeten leegstandsbeheerders zich commiteren aan een klachtenregeling.
De geformuleerde kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de normenset die de Huurdersvereniging Amsterdam en de AFWC recent hebben ontwikkeld voor het tijdelijk gebruik van leegstaande corporatiewoningen.

Leegstand

In Amsterdam staat 17 procent van de kantoren leeg, meer dan 1 miljoen vierkante meter.  De gemeente heeft een 'transformatieteam' in het leven geroepen om eigenaren te ondersteunen die leegstaande bezit willen ombouwen. De Leegstandverordening werkt als ‘stok achter de deur' door eigenaren van kantoren te verplichten leegstand te melden en met de gemeente in overleg te treden om samen een oplossing te vinden.