Amsterdamse kamerverhuurders krijgen te maken met vergunningplicht

15.02.2018
Image

Amsterdam gaat naar Gronings voorbeeld een vergunningplicht invoeren voor woningverhuur om misbruik door huisjesmelkers te bestrijden. De gemeenteraad nam althans daartoe een PvdA-motie aan die werd gesteund door de SP, GroenLinks, Partij voor de Ouderen en Partij voor de Dieren. In Groningen is het vergunningstelsel overigens nog in voorbereiding. De noordelijke studentenstad richt zich expliciet op kamerverhuurders. In dat segment zijn al jaren de nodige malafide vastgoedbazen actief die huurders misleiden en na succesvolle huurverlagingsprocedures treiteren en intimideren.

Voor kamerverhuur (woningdelen) is een zogeheten onttrekkingsvergunning nodig. Nadat die is verleend hebben gemeenten weinig middelen meer om kamerverhuurders die zich niet aan de regels houden, aan te pakken. Groningen probeert het nu met een kamerverhuurvergunning die onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) komt te hangen. Elke partij die kamers verhuurt of gaat verhuren heeft straks zo'n vergunning nodig. Het voordeel van de Groningse aanpak zou zijn dat een vergunning direct kan worden ingetrokken indien een verhuurder zich niet aan de door de gemeente gestelde voorwaarden houdt. Het is nog niet bekend welke voorwaarden Groningen aan deze nieuwe vergunningen verbindt.

Trefwoorden