Amsterdam: nieuwbouwwoningen weer in trek

06.10.15
Aanbod en afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector
Amsterdam: nieuwbouwwoningen weer in trek

In Amsterdam is vorig jaar het aanbod aan en de afzet van nieuwbouwwoningen in de marktsector flink toegenomen, zo blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het gemeentelijke Woningmarktteam (W-team). Daarbij zitten steeds meer starterswoningen; ook de afzet van zelfbouwkavels is toegenomen.

Er zijn in 2014 in totaal 3.005 nieuwbouwwoningen, getransformeerde woningen en vrije kavels in de marktsector (koop- en vrije sector huur) op de markt gekomen. Daarvan zijn inmiddels 2.685 verkocht of verhuurd. In 2013 was het aanbod 2.439 koop- en huurwoningen.
Volgens het W-team heeft zich in 2014 een duidelijk herstel voorgedaan in de afzet van nieuwbouw koopwoningen. Dat jaar zijn er 2.685 woningen en kavels verkocht, in 2013 waren dat er nog 1.688. Dat is een toename van bijna zestig procent. Vrijwel alle aangeboden nieuwbouw koopwoningen zijn verkocht en de gemeente denkt dat een groter aanbod vermoedelijk ook zou zijn verkocht. Het afzetpercentage is met 88 procent een van de hoogste ooit.

De samenstelling van de afzet verandert: er worden steeds meer starterswoningen aangeboden en verkocht en ook de afzet van kavels voor individuele of collectieve zelfbouw neemt toe. De absolute vraagprijzen van nieuwe reguliere koopwoningen zijn wel afgenomen. Dat komt volgens het W-team doordat kleinere woningen worden aangeboden. Het is onduidelijk of hier sprake is van een crisiseffect waarbij de ontwikkelaars tijdelijk kleinere en dus goedkopere koopwoningen aanbieden om verzekerd te zijn van afzet of dat het hier om een structurele ontwikkeling gaat.

Het W-team is een samenwerkingsverband tussen Grond en Ontwikkeling, Ruimte en Duurzaamheid, Wonen en Onderzoek informatie en statistiek alle van de gemeente Amsterdam. Het volgt de ontwikkelingen op de markt voor vrije sector woningen in Amsterdam en adviseert over de marktpotentie van locaties en de afzetmogelijkheden van nieuwbouwwoningen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS