Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam neemt in eerste 3 kwartalen 2022 5.545 woningen in aanbouw

Image

In Amsterdam en Weesp zijn in maanden juli, augustus en september 1.527 woningen in aanbouw genomen. Daarmee staat de teller voor de eerste drie kwartalen van 2022 op in totaal 5.545 nieuwbouwwoningen, waarvan 1.855 in de sociale huur en 1.253 in de middeldure huur. “Het was een goed derde kwartaal en ruim 5.500 woningen tot nu toe is een mooi resultaat”, aldus D66-wethouder Van Dantzig van Woningbouw en Stedelijke ontwikkeling. Corporaties zijn in het derde kwartaal begonnen aan de bouw van 435 permanente woningen. Ook hebben ontwikkelaars  in die periode een begin gemaakt met vier projecten met middeldure huur (431 woningen).

Het college zet voor het hele jaar in op 7.500 woningen maar of de bouw van die resterende kleine tweeduizend woningen in de laatste dertien weken van het jaar een aanvang neemt, is volgens Van Dantzig onzeker. “Veel projecten liggen op schema, maar voor sommige projecten zijn de vereiste vergunningen nog niet verleend en voor andere projecten is het de vraag of de 1e paal nog daadwerkelijk dit jaar door de aannemer wordt geslagen.” 

Toenemende onzekerheid over de bouwproductie wordt volgens hem veroorzaakt door verslechterende marktontwikkelingen. Gemeente, ontwikkelaars en aannemers kampen met personeelstekorten. Stijgende bouwkosten en schaarste aan grondstoffen zorgen ervoor dat het voor opdrachtgevers lastig is om aanbestedingen tijdig en succesvol af te ronden. Ook staat, aldus Van Dantzig, de investeringsbereidheid van ontwikkelende partijen behoorlijk onder druk. Zij hebben te maken met stijgende bouwkosten, onzekerheid over het huurbeleid en afvlakkende koopprijzen. Daardoor kost het ontwikkelaars meer moeite de eerder met de gemeente afgesloten overeenkomsten gestand te doen en nieuwe afspraken aan te gaan.

Aan planvoorraad ontbreekt het in de gemeente Amsterdam niet. Aan het begin van het derde kwartaal omvatte de planvoorraad 7.245 woningen. Voor 3.780 permanente woningen zijn in het laatste kwartaal van dit jaar de plannen in een vergevorderd stadium: 1.559 sociale huurwoningen, 741 middeldure huurwoningen en 1.410 dure huur- en koopwoningen. Van 70 woningen is het karakter niet bekend. 

Maar het aantal bouwvergunningen loopt in Nederland en ook in Amsterdam terug, zo blijkt uit CBS-cijfers. Het aantal vergunde woningen daalde in de eerste negen maanden van 2022 met bijna 20 procent ten opzichte van een jaar eerder (van 4.891 naar 3.939). Het aantal vergunde corporatiewoningen zelfs met ruim 32 procent (van 845 naar 571).