Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam gaat geen verhuurvergunning invoeren

Image

Amsterdam ziet af van de invoering van een verhuurgunning. Dat meldt wethouder Zita Pels. De hoofdstad maakt dus geen gebruik van deze mogelijkheid uit de nieuwe wet Goed Verhuurderschap die per 1 juli in werking treedt. Volgens Pels kan Amsterdam ook zonder vergunningstelsel huurders prima beschermen tegen slecht verhuurgedrag door te handhaven op de algemene regels uit de nieuwe wet en handhaving op de al wettelijk vereiste woningkwaliteit. Een vergunningstelsel zorgt alleen maar voor onnodige regeldruk en beslag op handhavingscapaciteit.

De verhuurvergunning is op verzoek van een aantal grote steden in de nieuwe wet Goed Verhuurderschap opgenomen. Groningen heeft er als pilotgemeente al ervaring mee opgedaan. Gemeenten kunnen vanaf 1 juli een verhuurvergunning in bepaalde wijken verplicht gaan stellen; zo kunnen bepaalde verhuurders met een slechte reputatie worden geweerd. Gemeenten moeten wel kunnen onderbouwen waarom die vergunningplicht noodzakelijk en geschikt is voor het behoud van de leefbaarheid in die gebieden. Corporaties vallen buiten een eventueel vergunningstelsel. Binnen de G4 zijn alleen Den Haag en Rotterdam wel van plan de verhuurvergunning in te zetten; in specifieke gebieden met een hoog percentage aan private huurwoningen en leefbaarheidsproblemen. 

Volgens Pels voegt de vergunning weinig toe aan bestaande instrumenten en de algemene verhuurregels uit de nieuwe wet. Dat vindt ook Tjerk Dalhuisen van Stichting !WOON: "Veel hangt af van de Wet betaalbare huur, die nog door beide Kamers moet. Pas als die is ingevoerd kan de gemeente op huurprijs handhaven. Dat zal de wet Goed Verhuurderschap echt handen en voeten geven. Je moet er wel duidelijk voordeel bij hebben, anders leidt het alleen maar tot een overbodige papierwinkel voor iedereen."

Aan een gebiedsgebonden  'algemene verhuurvergunning' kan een gemeente uitsluitend de volgende voorwaarden verbinden: de verhuurder houdt zich aan de algemene regels van de Wet Goed Verhuurderschap; de  verhuurder hanteert bij een gereguleerde woning de maximale WWS-huurprijs en maximale jaarlijkse verhoging; de verhuurder heeft een onderhoudsplan en voert dat uit; de verhuurder verstrekt een schriftelijke huurovereenkomst.

Naast deze verhuurvergunning kunnen gemeenten vanaf 1 juli ook een speciale verhuurvergunning invoeren voor verhuur aan arbeidsmigranten. Daarmee wordt een advies van Rapport Aanjaagteam Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) opgevolgd. Die vergunning bevat specifieke regels om de veelvuldige misstanden rond de huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan.