Amsterdam boekt vooruitgang met verhuisregelingen voor senioren

30.09.2019
Image
In 2017 en 2018 maakten 259 Amsterdamse sociale huurders gebruik van de regeling Van Hoog naar Laag (VHNL) en 117 van de regeling Van Groot naar Beter (VGNB), zo blijkt uit een gemeentelijke evaluatie. Daarin wordt geconcludeerd dat de in 2016 verbeterde afspraken tot een sterke stijging van het gebruik van deze doorstroomregelingen heeft geleid. Wel valt het rendement van de doorstroomregeling Van Groot naar Beter tegen.
 
De doelstellingen van de verhuisregelingen zijn dat meer ouderen beter en passend gaan wonen en dat er meer grote woningen vrijkomen. De regelingen zijn al oud maar lange tijd was het resultaat ervan pover. In 2016 werd een nieuwe start gemaakt; regelingen werden verbeterd en uitgebreid; gemeente en corporaties beloofden er nu echt werk van te maken. Met resultaat. Nu belemmeringen als een huursprong en verhuiskosten zijn weggenomen, en senioren persoonlijke ondersteuning krijgen, verhuizen meer mensen (vooral senioren) naar een beter passende sociale huurwoning. 
Maar de aantallen blijven nog altijd bescheiden. Dat geldt vooral voor VGNB. En opvallend is dat meer kleine huishoudens een grote woning verlaten zonder deze regeling dan mét deze regeling. Deze verhuizers bestaan overigens niet alleen uit ouderen, de helft is jonger dan 65.
Onderzoeksbureau Van Nimwegen, opsteller van de evaluatie, constateert dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de regeling. Gebruik van internet blijft een drempel, maar de persoonlijke aanpak werkt goed. Volgens Van Nimwegen moeten de regelingen minder ingewikkeld gemaakt. Met name bij VGNB zijn er veel voorwaarden, bijvoorbeeld dat alleen binnen de stadsdeelgrens kan worden verhuisd.
 
De investeringen zijn overigens aanzienlijk. De gemeente verleende in 2018 ruim 300.000 euro subsidie aan 69 verhuisden. De urenteller van de gemeente kwam uit op 350 uur, terwijl corporaties zo'n 900 uur en !WOON 450 uur investeerden. In die laatste post zitten veel uren van de vrijwillge wooncoaches. 
 
Foto: Manon Albers en dochter verruilden in 2018 een woning van ruim 70 m2 voor een appartement van nog geen 50 m2. Tot hun genoegen: meer comfort, lagere huur en veel lagere energiekosten. Zie het artikel Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter)