Aedes: coalitieakkoord is goed nieuws voor huurders en woningzoekenden

15.12.2021
Image
Update: reacties van AFWC, Neprom, MRA en VNG

Uit het coalitieakkoord spreekt veel urgentie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Aedes is blij dat de het kabinet zoveel belang hecht aan betaalbare huurwoningen. Twee derde van de woningen moet betaalbaar en dus voor veel mensen bereikbaar zijn. “Dit is goed en belangrijk nieuws voor de volkshuisvesting”, aldus voorzitter Martin van Rijn in een eerste reactie op de plannen van de nieuwe regeringscoalitie.

Aedes is bijzonder verheugd dat de verhuurderheffing verdwijnt. “Na de eerste stap van afschaffing van 500 miljoen euro, verdwijnt dit blok aan het been van woningcorporaties vanaf 2023 helemaal. Dat betekent dat corporaties nog meer werk kunnen maken van goede, betaalbare, energiezuinige woningen in prettige wijken. Dit is goed nieuws voor onze huurders en alle woningzoekenden. Het is belangrijk dat er zo weer ruimte ontstaat om te investeren in bouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid.”

Van Rijn spreekt van een goede stimulans voor de volkshuisvesting. “De plannen die in de Actieagenda Wonen zijn opgesteld, komen grotendeels terug in het coalitieakkoord. Daar kan de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening direct mee aan de slag. Er komt dan versnelling in de bouw van nieuwe woningen en corporaties krijgen de mogelijkheid om te doen waarvoor ze zijn opgericht: namelijk het zorgen voor goede betaalbare woningen.”

AFWC

Ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is verheugd dat de coalitie prioriteit geeft aan een woning voor iedereen. "Wij zijn enorm blij dat het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord expliciet prioriteit geeft aan een woning voor iedereen. Afschaffing van de verhuurderheffing geeft ons de mogelijkheid aan de slag te gaan met de grote opgaves op gebied van zowel nieuwbouw, verduurzaming als onderhoud. Dat is goed voor onze huurders en voor woningzoekenden. We gaan verder onderzoeken wat de randvoorwaarden voor Amsterdam betekenen, maar voor nu is dit heel goed nieuws”, aldus Anne-Jo Visser, directeur AFWC.

IVBN

De vereniging van institutionele beleggers IVBN ziet in de coalitieplannen een erkenning van de prominente rol van beleggers om de woningproductie te stimuleren. Als de investeringscondities dat toelaten, dan kunnen institutionele beleggers volgens IVBN-directeur Van Blokland hun jaarlijkse productie ophogen naar minstens 17.000 huurwoningen per jaar. De nieuwe coalitie stelt ook dat er voor het middensegment een vorm van huurbescherming moet komen. “Het nieuwe kabinet voegt daar direct aan toe dat het rendabel moet blijven voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Wij vinden dat een duidelijk en verstandig uitgangspunt”, aldus Van Blokland. Maar IVBN is en blijft tegen het verregaand reguleren van bestaande middenhuurwoningen.

NEPROM

Ook de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars verwelkomt de voornemens van het nieuwe kabinet. De forse investeringsimpuls in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en het aantreden van een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maken het volgens de ontwikkelaars mogelijk de woningproductie fors op te voeren.

Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter: “We verwelkomen de keuze van de coalitie om in te zetten op woningbouw binnen de bestaande stad en daarbuiten. De vraag naar woningen in de steden is groot, maar het is goed dat het kabinet onderkent dat dat onvoldoende soelaas biedt.” Zij noemt het goed dat de coalitie juist daarvoor fors geld vrijmaakt en dat de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daar een coördinerende en regisserende rol bij gaat vervullen.

Verder is de Neprom blij dat in het coalitieakkoord de ambitie van 100.000 nieuwe woningen per jaar uit de Actieagenda Wonen is overgenomen, waarbij het grootste deel in het betaalbare segment moet worden gerealiseerd. Desirée Uitzetter: “Gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en bouwers zullen hier een zware dobber aan hebben. Wanneer we werkelijk gaan samenwerken en inzetten op slimme bouwsystemen met meer productie in woningfabrieken, dan moeten die ambities kunnen slagen.”

 

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich vinden in de ambitie de woningbouw te intensiveren. En ook dat er geld nodig is voor de grote leefbaarheidsuitdagingen in steden en dorpen, maar de wijze waarop deze ambitie wordt gefinancierd is volgens de VNG zeer onwenselijk. Het coalitieakkoord haalt voor de Woningbouwimpuls en voor het Volkshuisvestingsfonds 1,6 miljard uit het Gemeentefonds om het vervolgens als specifieke uitkering ter beschikking te stellen aan een aantal gemeenten. “Dit is niet alleen een sigaar uit eigen doos die ten koste gaat van andere noodzakelijke gemeentelijke investeringen, het is ook een herverdeling van het Gemeentefonds waarbij alle gemeenten betalen voor woningbouw en leefbaarheid in enkele gemeenten. Deze keuze leidt tot een grotere disbalans tussen stad en omliggende gemeenten”, aldus VNG-voorzitter burgemeester Jan van Zanen.

 

MRA

De Metropoolregio Amsterdam reageert kritisch op de aanpak van de woningnood. Weliswaar is het positief dat de coalitie voor de komende tien jaar 7,5 milard beschikbaar heeft voor een betere bereikbaarheid van woningbouwlocaties, maar om de gewenste aantallen te halen is veel meer nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van Almere Pampus en Haven-Stad. Ook verlangt de regio van de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een stevige, integrale en afdoende gefinancierde aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van spoedzoekers en statushouders.

 

Zie onderstaande verwijzing voor de reactie van De Woonbond: