Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak scheefwonen naar parlement

Verhuurders mogen vanaf 1 juli de huren verhogen met maximaal de inflatie plus 1,5 procent. Daar bovenop mag voor huishoudens tussen de 33.614 euro en 43.000 euro de huur met nog eens een procent omhoog. Voor huishoudens boven de 43.000 euro is dat vijf procent. De voorstellen voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn door minister Blok voor Wonen naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Met de inkomensafhankelijke huurverhogingen wil het kabinet het scheefwonen ontmoedigen en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het vorige kabinet diende al wetsvoorstellen voor huurverhogingen van vijf en een procent bij de Kamer in. De Tweede Kamer stemde april vorig jaar in met de verhoging van vijf procent. Dat wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Met de nota van wijziging die naar de Tweede Kamer is gestuurd, geeft minister Blok uitvoering aan afspraken uit het regeerakkoord.

De extra huurverhogingen gelden alleen voor de gereguleerde huurwoningen. Verhuurders die een voorstel tot huurverhoging willen doen, kunnen een verklaring bij de Belastingdienst opvragen. Die meldt vervolgens alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen van de bewoners al dan niet boven de wettelijk bepaalde inkomensgrenzen ligt. De extra huurverhogingen stellen sociale verhuurders in de gelegenheid de verhuurderheffing te financieren. Minister Blok komt voor eind februari met een uitwerking van de verhuurderheffing en het Woningwaarderingsstelsel