2000 gevallen van woonfraude opgespoord

10.02.11

2000 gevallen van woonfraude opgespoord

In Amsterdam zijn in 2010  ruim 2000 woningen vrijgekomen nadat woonfraude werd vastgesteld. Het aantal meldingen van woonfraude blijft groeien. Dit blijkt uit de cijfers van Bureau Zoeklicht over 2010. Van 'woonfraude' is sprake als woningen, soms zonder instemming van de verhuurder, doorverhuurd. Ook kan een woning voor andere doelen dan huisvesting worden gebruikt, wat weer overlast in de buurt geeft.

Er komen elk jaar meer woningen vrij door de aanpak van woonfraude. Corporaties strijden veel actiever tegen illegale verhuur dan tien jaar geleden. Een belangrijke factor daarnaast is sinds jaar en dag het Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband dat woonfraude bestrijdt. Ruim een derde van de Amsterdammers kent Zoeklicht inmiddels.
Waar onderhuur vroeger bijna als vanzelfsprekend werd geaccepteerd, zou nu uit cijfers van de Dienst O+S blijken dat bijna tachtig procent van de Amsterdammers bereid is woonfraude te melden. In 2010 kwamen er meer dan duizend meldingen binnen bij het meldpunt van Bureau Zoeklicht. Dat gebeurt veelal anoniem. In 114 gevallen daarvan werden woningen gebruikt voor criminele activiteiten. De helft van deze meldingen zijn met goed resultaat opgelost. Het gaat hierbij onder andere over drugszaken, zoals wietplantages. Voor andere zaken loopt het onderzoek nog.
Wethouder Ossel (Wonen en Wijken): “De aanpak van woonfraude draagt er aan bij dat Amsterdammers een eerlijke kans hebben op de woningmarkt. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt is het goed dat 2000 mensen die hier wel recht op hebben aan een woning zijn geholpen. De toenemende woonfraude is voor mij een extra reden om in breder verband te kijken naar hoe mensen sneller en makkelijker aan een woning kunnen komen."

Resultaten

In 2010 zijn door de aanpak van Bureau Zoeklicht 635 huurwoningen vrijgekomen en heeft de afdeling Handhaving van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven bij 522 particuliere huurwoningen de onrechtmatige situatie beëindigd. Zoeklicht pakt naast woonfraude ook andere onrechtmatigheden aan waaronder inschrijvings- en uitkeringsfraude. 
De Amsterdamse corporaties hebben naast de Zoeklichtacties nog eens in 852 woningen de onrechtmatige bewoning beëindigd. Hans van Harten, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Hoewel de aanpak kostbaar en tijdrovend is, blijven corporaties zich inzetten om de schaarse huurwoningen eerlijk te verdelen.”

Zoeklicht is het Amsterdamse samenwerkingsverband tegen woonfraude van de gemeente en grote verhuurders dat in 1995 van start is gegaan. Het project richt zich vooral op de woningen waarvoor een huisvestingsvergunning (huur tot € 554,76) nodig is. In Bureau Zoeklicht werken de gemeente Amsterdam, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Vereniging Vastgoedbelang, Makelaarsvereniging Amsterdam en Politie Amsterdam-Amstelland samen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.