Zaanse corporaties: duizenden extra sociale huurwoningen tot 2040

06.02.2018
Image
correctie 10.00 uur: juiste cijfers

In de komende twintig jaar moeten in de gemeente Zaanstad duizenden nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Dat hebben gemeente, Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Woonzorg Nederland en WormerWonen en organisaties van huurders vastgelegd in de nieuwe prestatieafspraken. Samen gaan ze bouwlocaties zoeken.

Zaanstad heeft zich tot doel gesteld de komende twintig jaar - als onderdeel van de bouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam- vijftien tot twintigduizend nieuwe woningen te bouwen. Een belangrijk deel van die nieuwe woningen moet uit sociale huurwoningen bestaan. Daarmee kan volgens de betrokken partijen worden voldaan aan de toenemende vraag naar betaalbare woningen. Ook is afgesproken dat in de woonruimteverdeling meer rekening gehouden wordt met mensen die een woning het hardst nodig hebben.

De corporaties leggen in de raamovereenkomst 2016-2020 bovendien vast dat ze in Zaanstad in 2020 tenminste 25.100 sociale huurwoningen bezitten. Dat is niet genoeg, vandaar de afspraken voor een omvangrijk nieuwbouwprogramma voor langere termijn. Rochdale bouwt er volgend jaar al 23 en in 2021 levert de corporatie nog eens honderd woningen op.

Ook de kwaliteit van de huidige woningen kan volgens alle partijen beter. Bijvoorbeeld op het gebied van funderingsherstel, duurzaamheid en om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, zijn meer ingrepen noodzakelijk. In 2018 leveren corporaties 484 woningen op waar grootschalig onderhoud plaatsvindt. Dit jaar worden 1.081 woningen energiezuiniger gemaakt.