!WOON bekritiseert kritisch Rekenkamerrapport

07.06.17
!WOON bekritiseert kritisch Rekenkamerrapport

Het rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam is onredelijk formalistisch voorzover het de verantwoording van uitgaven betreft en niet geheel actueel en accuraat wat betreft de conflicten tussen de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en !WOON. Dat is samengevat de repliek van directeur Eef Meijerman van !WOON op de evaluatie van de toekenning van subsidiegelden voor ondersteuning en belangenbehartiging van bewoners. Hij heeft zijn reactie aan de raadscommissie gestuurd.

De Rekenkamer heeft in zijn reeks 'grip op subsidies' de toekenning van subsidies voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging onderzocht. Die subsidies gaan grotendeels naar !WOON en de Huurdersvereninging Amsterdam. De Rekenkamer constateert dat de rechtmatigheid van de bestedingen voldoende is gewaarborgd, maar dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de doelmatigheid van het beleid en bedrijfsvoering te kunnen beoordelen.
In zijn reactie stelt Meijerman dat de samenvoeging van ASW en WSWonen tot !WOON tot een ingrijpende transitie heeft geleid, waarbij bijvoorbeeld niet alle formatie vooraf precies kon worden toegeschreven aan activiteiten. Zo heeft de nieuwe organisatie een forse digitaliseringsslag doorgevoerd in combinatie met de ontwikkeling van online dienstverlening. Hij wijst er op dat er wel belangrijke ijkpunten zijn vastgelegd, waar de rekenkamer niet over rept: 20 procent dienstverlening aan nieuwe doelgroepen en 25 procent meer dienstverlening, te halen eind 2019. In de brief aan de raad verzoekt Meijerman "ons ontwikkelproces niet te belasten met o.i. onnodige nadere onderzoeken of afspraken."

Opvallend in het Rekenkamer-rapport is de ruime mate van aandacht die wordt besteed aan de (financiële) conflicten tussen HA en !WOON. Ook Meijerman gaat in zijn brief aan de raad uitgebreid op de 'forse discussies' met de HA in. Die gingen gedeeltelijk over de financiële consequenties van de moeizaam verlopen personele ontvlechting. !WOON heeft uiteindelijk de gemeente om een uitspraak gevraagd, "aangezien wij langdurige en kostbare procedures voorzagen." Het oordeel van de gemeente volgt "materieel voor het overgrote deel ons standpunt", aldus Meijerman. Deze uitspraak is door beide partijen (inmiddels met een nieuw HA-bestuur) onderschreven.

De rekenkamer stelt ook dat de HA "nog altijd niet akkoord" is met de taakverdeling tussen !WOON en HA en dat de gemeente van mening is veranderd. Dat laatste is volgens Meijerman juist, "maar het was goed geweest te vermelden dat dit op uitdrukkelijke wens van de HA-leden is gebeurd." De rekenkamer heeft volgens Meijerman zich eenzijdig laten informeren door voormalige bestuursleden van de HA. Het nieuwe bestuur denkt er anders over, evenals "circa 80 procent van de leden."

Meijerman wil het conflict graag afsluiten: "Het nieuwe HA bestuur zit nu met de erfenis 2016 en verdient gezien haar recente opstelling nu alle steun bij het oppakken daarvan. Waar mogelijk en door hen gewenst, zullen wij die geven."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.