Overslaan en naar de inhoud gaan

!WOON bekritiseert kritisch Rekenkamerrapport

Image

Het rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam is onredelijk formalistisch voorzover het de verantwoording van uitgaven betreft en niet geheel actueel en accuraat wat betreft de conflicten tussen de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en !WOON. Dat is samengevat de repliek van directeur Eef Meijerman van !WOON op de evaluatie van de toekenning van subsidiegelden voor ondersteuning en belangenbehartiging van bewoners. Hij heeft zijn reactie aan de raadscommissie gestuurd.

De Rekenkamer heeft in zijn reeks 'grip op subsidies' de toekenning van subsidies voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging onderzocht. Die subsidies gaan grotendeels naar !WOON en de Huurdersvereninging Amsterdam. De Rekenkamer constateert dat de rechtmatigheid van de bestedingen voldoende is gewaarborgd, maar dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de doelmatigheid van het beleid en bedrijfsvoering te kunnen beoordelen.
In zijn reactie stelt Meijerman dat de samenvoeging van ASW en WSWonen tot !WOON tot een ingrijpende transitie heeft geleid, waarbij bijvoorbeeld niet alle formatie vooraf precies kon worden toegeschreven aan activiteiten. Zo heeft de nieuwe organisatie een forse digitaliseringsslag doorgevoerd in combinatie met de ontwikkeling van online dienstverlening. Hij wijst er op dat er wel belangrijke ijkpunten zijn vastgelegd, waar de rekenkamer niet over rept: 20 procent dienstverlening aan nieuwe doelgroepen en 25 procent meer dienstverlening, te halen eind 2019. In de brief aan de raad verzoekt Meijerman "ons ontwikkelproces niet te belasten met o.i. onnodige nadere onderzoeken of afspraken."

Opvallend in het Rekenkamer-rapport is de ruime mate van aandacht die wordt besteed aan de (financiële) conflicten tussen HA en !WOON. Ook Meijerman gaat in zijn brief aan de raad uitgebreid op de 'forse discussies' met de HA in. Die gingen gedeeltelijk over de financiële consequenties van de moeizaam verlopen personele ontvlechting. !WOON heeft uiteindelijk de gemeente om een uitspraak gevraagd, "aangezien wij langdurige en kostbare procedures voorzagen." Het oordeel van de gemeente volgt "materieel voor het overgrote deel ons standpunt", aldus Meijerman. Deze uitspraak is door beide partijen (inmiddels met een nieuw HA-bestuur) onderschreven.

De rekenkamer stelt ook dat de HA "nog altijd niet akkoord" is met de taakverdeling tussen !WOON en HA en dat de gemeente van mening is veranderd. Dat laatste is volgens Meijerman juist, "maar het was goed geweest te vermelden dat dit op uitdrukkelijke wens van de HA-leden is gebeurd." De rekenkamer heeft volgens Meijerman zich eenzijdig laten informeren door voormalige bestuursleden van de HA. Het nieuwe bestuur denkt er anders over, evenals "circa 80 procent van de leden."

Meijerman wil het conflict graag afsluiten: "Het nieuwe HA bestuur zit nu met de erfenis 2016 en verdient gezien haar recente opstelling nu alle steun bij het oppakken daarvan. Waar mogelijk en door hen gewenst, zullen wij die geven."