Woningcorporatie Eigen Haard verduurzaamde 1.302 huurwoningen in 2017

01.05.2018
Image

Woningcorporatie Eigen Haard staat er goed voor. Het positieve jaarresultaat bedraagt afgerond 1,4 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag over 2017. Dat goede resultaat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de waarde van het vastgoed. Vorig jaar werd 141 miljoen euro geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw. De corporatie verduurzaamde vorig jaar 1.302 woningen en bouwde 456 nieuwe huurwoningen en 250 nieuwe koopwoningen.

Eigen Haard maakte vorig jaar 3.352 mensen blij met een nieuwe huurwoning. De mutatiegraad steeg licht naar zes procent. De gemiddelde huurprijs bedraagt 533 euro. Dertig procent van de nieuwe huurders heeft een huur onder de vijfhonderd euro. Wel stijgt de gemiddelde wachttijd. De gemiddelde inschrijfduur voor een starter is bijna 12 jaar. De gemiddelde wachttijd voor een doorstromer is meer dan twintig jaar. Eigen Haard is tamelijk succesvol, als het gaat om het bevorderen van de doorstroming. Meer dan de helft van de huurwoningen in het middensegment werden verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten.

Het operationele resultaat is 107 miljoen euro positief. Eigen Haard zag de inkomsten toenemen en de huurderving afnemen. Ook daalden de rentelasten. De corporatie loste vorig jaar op een leningportefeuille van circa 1,6 miljard euro voor ruim 80 miljoen aan relatief dure leningen af. Vooral institutionele beleggers zijn bereid tegen gunstige tarieven nieuwe leningen te verstrekken. De gemiddelde rentelast daalde daardoor naar 3,58 procent. Ook verbeterde Eigen Haard de bedrijfsvoering.

Ondanks de mooie cijfers, waarschuwt bestuurder Mieke van den Berg voor minder gunstige ontwikkelingen op de langere termijn. Eigen Haard heeft een huishoudboekje gemaakt over de inkomsten en uitgaven per sociale huurwoning. Tegenover een gemiddelde van ruim 6.300 euro aan huurinkomsten staat per woning een uitgave van 4.661 euro voor onderhoud, rente, organisatiekosten, uitgaven voor leefbaarheid en belastingen. Eigen Haard betaalde vorig jaar bijna 51 miljoen euro verhuurderheffing. Aan renovatie en verduurzaming werd teruggerekend 1.828 euro besteed. Nieuwbouw vroeg om een investering van 903 euro per sociale huurwoning. Verkoopopbrengsten leverden 47 euro op. Dan resteert een tekort van meer dan duizend euro per sociale huurwoning.

"Om ons huishoudboekje kloppend te krijgen hebben we 54 miljoen moeten lenen. Gelukkig hebben we daarvoor de ruimte. We staan bekend om ons degelijke financiële beleid. Maar dat kunnen we niet eindeloos volhouden. Dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt, ook omdat de verduurzaming van onze woningvoorraad naar gasloze woningen een enorme uitdaging is", aldus Van den Berg.

Trefwoorden