Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkiezingen

 • Bestaanszekerheid lijkt het buzzword van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Maar zolang er te weinig woningen zijn en de woonlasten de pan uitrijzen, leven velen in onzekerheid. Wat gaat de landelijke politiek hieraan doen? Verschillende woonexperts doken in de verkiezingsprogramma’s. Bij een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger voelden zij enkele kandidaat-Kamerleden aan de tand.
  Achtergrondartikel

 • Er is een jaarlijkse overheidsbijdrage nodig van tussen de 3 en 5 miljard euro om de grote huisvestingsopgave in Nederland te realiseren. Dat schrijft Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TUDelft, in een essay dat hij op verzoek van Pieter Omtzigt heeft geschreven. Daarin geeft hij zijn visie op de achtergronden en  oplossingen voor de wooncrisis. Hij benadrukt dat er geen simpele oplossingen voor handen zijn en dat de politiek een langjarig consistent beleid moet… meer
  Nieuwsartikel

 • Van een 'isolatieoffensief' tot het bouwen van een stad in de Oostvaardersplassen. Van een kooprecht voor sociale huurders tot een planbatenheffing voor projectontwikkelaars. NUL20 las de verkiezingsprogramma's en zette een aantal standpunten over bouwen en wonen op een rij. Op 1 november is er de verkiezingsbijeenkomst Kies voor Volkshuisvesting in Pakhuis de Zwijger.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporaties moeten de komende zeven jaar ten minste 350.000 nieuwe woningen bouwen. En locaties die bestemd zijn voor sociale huurwoningen hebben altijd een sociale grondprijs. Eventueel wordt daar een subsidie voor verstrekt, zo schrijft Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma Tijd voor herstel. Ook krijgen woningcorporaties van NSC de ruimte om onder dezelfde financiële voorwaarden als in het sociale segment, geborgd door het WSW, lage middenhuurwoningen te bouwen.
  Nieuwsartikel

 • Een Woningbouwfonds, een Nationale Grondbank, een uitbreiding van het Volkshuisvestingsfonds, woningcorporaties die ook voor middeninkomens bouwen, huurregulering in alle prijsklassen en sociale koopwoningen op erfpacht. De volkshuisvesting is een publieke taak. Dat is de boodschap van het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks.
  Nieuwsartikel

 • Volt ruimt in het uitgebreide concept verkiezingsprogramma ook veel plaats in voor wonen. Een flink aantal standpunten is in lijn met het door minister De Jonge ingezette woonbeleid. Maar er zijn ook enkele op zijn minst originele en radicale voorstellen, zoals het uitbreiden van de WSW-dekking naar middensegmentwoningen ook als marktpartijen die bouwen, het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor 2030 en het instellen van een maximale winstmarge voor verhuurders.
  Nieuwsartikel

 • Het CDA maakte in het vorige verkiezingsprogramma al de omzwaai van woningmarkt naar volkshuisvesting. In het nieuwe ontwerp verkiezingsprogramma wordt in grote lijnen de agenda van minister Hugo de Jonge omarmd. Dus een bouwambitie van een miljoen woningen tot 2030 waarvan tweede betaalbaar. De focus van het woonbeleid dient te zijn gericht op starters, gezinnen en ouderen. Met een grote rol van woningcorporaties, ook in het middensegment.
  Nieuwsartikel

 • "We werken aan een Kooprechtwet. Elke huurder van een sociale huurwoning krijgt een wettelijk recht om de eigen huurwoning te kopen." Dit is de eerste zin uit de woonparagraaf van het concept VVD-verkiezingsprogramma. Beperkingen worden daarbij niet genoemd. Zoals het beperken van het kooprecht in appartementencomplexen. In grote lijnen wijkt de woonparagraaf niet veel af van het huidige beleid van minister De Jonge. Maar 'Iedereen een eigen huis' blijft het ideaalbeeld van de liberalen.
  Nieuwsartikel

 • Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Hoe zien politieke partijen de toekomst van Noord-Holland? Is extra woningbouw in buitengebieden wenselijk? NUL20 peilt in drie afleveringen de stemming. Van conservatief tot liberaal en progressief. In deze derde aflevering: PvdA, GroenLinks en SP. Daaronder de vorige afleveringen met VVD en D66, en BBB, JA21 en CDA.
  Achtergrondartikel

 • Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Hoe zien politieke partijen de toekomst van Noord-Holland? Is extra woningbouw in buitengebieden wenselijk? NUL20 peilt in drie afleveringen de stemming. Van conservatief tot liberaal en progressief. In deze tweede aflevering: VVD en D66; in de eerste BBB, JA21 en CDA.
  Achtergrondartikel

 • PvdA, GroenLinks en D66 hebben 25 mei het nieuwe coalitieakkoord voor Amsterdam gepresenteerd. Die bevat een ambitieuze agenda voor gelijke kansen, duurzaamheid en groei van de stad, maar is ook doortrokken van de slechte financiële vooruitzichten en onzekere internationale politieke ontwikkelingen. Het programma voor bouwen en wonen is in grote lijnen een voortzetting van bestaand beleid. Met enkele opmerkelijke aanpassingen.
  Achtergrondartikel

 • PvdA, GroenLinks en D66 hebben het nieuwe coalitieakkoord voor Amsterdam gepresenteerd. Die bevat een ambitieuze agenda voor gelijke kansen, duurzaamheid en groei van de stad, maar is ook doortrokken van de slechte financiële vooruitzichten en onzekere internationale politieke ontwikkelingen. De neutrale titel van het "Amsterdamse Akkoord' klinkt heel anders dan de 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' van vier jaar terug.
  Nieuwsartikel

 • Voor het Amsterdamse college nadert het einde van de bestuursperiode 2018-2022. Een goed moment om eens terug te kijken op de forse bouwambities. Wat blijkt: oude projectbesluiten werken lang door. En bouwen van dure woningen lukt een stuk beter dan het bouwen van betaalbare. Per saldo is het aantal sociale huurwoningen na jaren van daling na vier jaar 'kneiterlinks' bestuur nog altijd niet toegenomen.
  Achtergrondartikel

 • Wonen was een prominent onderwerp tijdens het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen dat Parool in De Balie organiseerde. Er was consensus om meer betaalbare woningen in de hoofdstad te realiseren, maar in de keuzes en uitwerking kwamen de bekende verschillen bovendrijven. Stelling: de gemeente moet sociale huurwoningen opkopen en opknappen als woningcorporaties niet stoppen met de verkoop.
  Nieuwsartikel

 • In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. De PvdA pleit voor de bouw van sociale koopwoningen tot 250.000 euro voor huishoudens met een inkomen tot 1,5 keer modaal. Toekomstige overwaarde zal terugvloeien naar de samenleving, garandeert Sofyan Mbarki. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan TU Delft, juicht de bouw van sociale koopwoningen toe, maar de KoopGarant-regeling biedt volgens hem een betere oplossing.
  NUL20-Opinie

 • Als het om wonen gaat is het verschil tussen links en rechts in Amsterdam groot, schrijven Harry Bleeker, René Hesse en Jan Kok in deze opinie-bijdrage. Zij komen tot hun conclusie na vergelijking van de woonparagrafen van tien politieke partijen die deelnemen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen (met medewerking van Jonneke Bekkenkamp).
  Column

 • In verkiezingsdebatten staan partijen vaak tegenover elkaar. Tijdens Het Grote Woondebat op 7 maart in Pakhuis de Zwijger werden de negen aanwezige partijen uitgedaagd samen oplossingen te bedenken de Amsterdamse wooncrisis. Dat viel nog niet mee.
  Video

 • In verkiezingsdebatten staan partijen vaak tegenover elkaar. Tijdens Het Grote Woondebat in Pakhuis de Zwijger werden de negen aanwezige partijen uitgedaagd samen oplossingen te bedenken de Amsterdamse wooncrisis. Dat viel nog niet mee.
  Achtergrondartikel

 • In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. GroenLinks wil jonge wijkbewoners voorrang geven op maximaal een kwart van de nieuwbouwwoningen. In alle categorieën, ook in de sociale huursector, zegt lijsttrekker. Rutger Groot Wassink. Erik Gerritsen, voorzitter directieraad Ymere, vindt het geen oplossing. Liever werkt hij met meer mensen aan minder regels en minder procedures.
  NUL20-Opinie

 • In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. De VVD wil woningdelen bevorderen. De huidige stringente buurtquota moeten plaatsmaken voor een leefbaarheidstoets, meent kandidaats-raadslid Myron von Gerhardt. Hester van Buren zegt ja tegen de VVD. Met een voorbehoud: herintroduceer het vriendencontract alleen voor woningcorporaties.
  NUL20-Opinie

 • In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. D66 wil meer snelheid in de bouw van nieuwe woningen. De gemeente moet minder kleinschalig denken, duidelijke prioriteiten stellen en niet tijdens het spel nog eens de regels wijzigen. De NEPROM is blij met die houding, maar het is voor hen niet voldoende. Ze zien graag een einde aan allerlei puur gemeentelijke bouweisen.
  NUL20-Opinie

 • De gemeenteraadsverkiezingen leefden in december nog niet echt, maar de grootste Amsterdamse partijen hadden hun programma naar buiten gebracht. Wat willen zij met de betaalbare huursector en wat willen zij van de woningcorporaties?
  Achtergrondartikel