Overslaan en naar de inhoud gaan

VVD maakt van kooprecht sociale huurder weer verkiezingsthema

Image

"We werken aan een Kooprechtwet. Elke huurder van een sociale huurwoning krijgt een wettelijk recht om de eigen huurwoning te kopen." Dit is de eerste zin uit de woonparagraaf van het concept VVD-verkiezingsprogramma. Beperkingen worden daarbij niet genoemd. Zoals het beperken van het kooprecht in appartementencomplexen. In grote lijnen wijkt de woonparagraaf niet veel af van het huidige beleid van minister De Jonge. Maar 'Iedereen een eigen huis' blijft het ideaalbeeld van de liberalen.

Wat betreft de koopsector wil de VVD geen voorrangsrecht voor eigen inwoners, de hypotheekrente niet verder versoberen, doorgaan met het ontwikkelen van een Koopfonds Betaalbare Koopwoningen en de studieschuld minder laten meetellen bij het afsluiten van een hypotheek. 

De VVD wil afdwingen dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd, maar hoe staat er niet bij, wil grote huurstijgingen tegengaan, maar wel een lange termijn huurbeleid dat investeerders niet afschrikt, en het puntenstelsel vereenvoudigen. Ook wil de VVD een landelijke voorrangsregeling voor maatschappelijke beroepen.

Wat betreft de bouwproductie en de ruimtelijke ordening wil de VVD dat de overheid meer regie neemt in de woningmarkt, en zorgt dat er zoveel mogelijk huizen worden gebouwd, binnen en buiten het stedelijke gebied. "De Rijksoverheid wijst locaties aan om te bouwen, als dat gemeentelijk niet gebeurt." De VVD wil de huidige Woningbouwimpuls-subsidies zo hervormen dat meer starters de kans krijgen een eigen woning te kopen en wil sowieso meer betaalbare koopwoningen bouwen in de grote steden. Om het braak laten liggen van bouwgronden tegen te gaan, wil de VVD gemeenten de mogelijkheid geven een nieuw OZB-tarief voor 'vermijdbare braakliggende gronden' in te voeren.

Het programma is bondig. De meeste standpunten worden niet uitgewerkt.